پنج شنبه, خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
برچسب‌ها یک استاد دانشگاه

برچسب‌ها: یک استاد دانشگاه

استاد علوم سیاسی دانشگاه مشهد به ۱۷ سال حبس محکوم شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۳۰-استاد علوم سیاسی دانشگاه مشهد به ۱۷ سال حبس محکوم شد استاد علوم سیاسی دانشگاه مشهد به ۱۷ سال حبس محکوم شد امروز ۳۰ فروردین...

استاددانشگاه علامه طباطبایی وضعیت اقتصادی رابشدت نامطلوب توصیف کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۴-استاد دانشگاه علامه طباطبایی وضعیت اقتصادی را بشدت نامطلوب توصیف کرد استاد دانشگاه علامه طباطبایی وضعیت اقتصادی را بشدت نامطلوب توصیف کرد تورم ؛ گرانی...

استاددانشگاه وکارشناس ارشدحقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۳-استاددانشگاه وکارشناس ارشد حقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد مسعود...

همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۹-همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی از دادسرای امنیت خواستار...

فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۶-فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و اندیشمند است فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و...

تریبون آزادوکلا بازداشت استاددانشگاه مسعود شمس نژادرا قویامحکوم کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-تریبون آزاد وکلا بازداشت استاد دانشگاه مسعود شمس نژاد را قویا محکوم کرد تریبون آزاد وکلا بازداشت استاد دانشگاه مسعود شمس نژاد را...

یک استاد دانشگاه : سهم تأمین آموزش دولت‌ها در دنیا۹۰ درصد،...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۲۰-یک استاد دانشگاه : سهم تأمین آموزش دولت‌ها در دنیا۹۰ درصد، درایران کمتر از۵۰ درصد رضا امیدی استاد دانشگاه درمورد خصوصی سازی در...

پربیننده‌ترین