شنبه, اسفند ۴, ۱۳۹۷
برچسب‌ها یک استاد دانشگاه

برچسب‌ها: یک استاد دانشگاه

استاددانشگاه وکارشناس ارشدحقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۳-استاددانشگاه وکارشناس ارشد حقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد مسعود...

همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۹-همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی از دادسرای امنیت خواستار...

فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۶-فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و اندیشمند است فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و...

تریبون آزادوکلا بازداشت استاددانشگاه مسعود شمس نژادرا قویامحکوم کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-تریبون آزاد وکلا بازداشت استاد دانشگاه مسعود شمس نژاد را قویا محکوم کرد تریبون آزاد وکلا بازداشت استاد دانشگاه مسعود شمس نژاد را...

یک استاد دانشگاه : سهم تأمین آموزش دولت‌ها در دنیا۹۰ درصد،...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۲۰-یک استاد دانشگاه : سهم تأمین آموزش دولت‌ها در دنیا۹۰ درصد، درایران کمتر از۵۰ درصد رضا امیدی استاد دانشگاه درمورد خصوصی سازی در...

پربیننده‌ترین