سه شنبه, مرداد ۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها گزارشی از ادامه اعتراضات دانشجویان

برچسب‌ها: گزارشی از ادامه اعتراضات دانشجویان

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کردند دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کردند دانشجویان درحالیکه...

نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی...

گزارشی از ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به احکام سنگین...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۸-گزارشی از ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به احکام سنگین قضایی  درادامه اعتراضات دانشجویان نسبت به احکام صادره برای دانشجویان دانشگاه تهران...

پربیننده‌ترین