یکشنبه, شهریور ۳, ۱۳۹۸
برچسب‌ها هزینه های اضافی

برچسب‌ها: هزینه های اضافی

دانشجویانی که بدهی دارند بایدتا۱۳تیرماه خوابگاه های کوی دانشگاه تهران راتخلیه...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۱۹-دانشجویانی که بدهی دارند باید تا۱۳تیرماه خوابگاه های کوی دانشگاه تهران راتخلیه کنند! دانشجویانی که بدهی دارند باید تا۱۳تیرماه خوابگاه های کوی دانشگاه تهران...

دانشجویان : به افزایش هزینه غذا در دانشگاه ها اعتراض داریم!!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۱-دانشجویان: به افزایش هزینه غذا در دانشگاه ها اعتراض داریم!! دانشجویان : به افزایش هزینه غذا در دانشگاه ها اعتراض داریم!! دانشجویان تمام دانشگاه...

دانشجویان برای تامین هزینه آموزش ومعیشت به کم درآمدترین مشاغل تن...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۲-دانشجویان برای تامین هزینه آموزش ومعیشت به کم درآمدترین مشاغل تن می دهند دانشجویان کارگران بی جیره و مواجب درهرجای شهر که نگاه کنیم...

ایران -شهرداری بی درو پیکر تهران و هزینه ای اضافی بر...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۳-افشاگری عضو شورای شهر تهران: شهرداری ۶٨ هزار نیرو دارد و به ١٣٠ هزار نفر حقوق می دهد مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه...

پربیننده‌ترین