شنبه, تیر ۲۹, ۱۳۹۸
برچسب‌ها مسئولین بسیج دانشجویی ؛با سهمیه وارددانشگاه شدند

برچسب‌ها: مسئولین بسیج دانشجویی ؛با سهمیه وارددانشگاه شدند

اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۴- اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد درپی لیست گذاری سپاه...

مسئولین بسیج دانشجویی؛باسهمیه وارددانشگاه شدندکه دانشجویان راسرکوب کنند -قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-مسئولین بسیج دانشجویی ؛با سهمیه وارددانشگاه شدند تا دانشجویان را سرکوب کنند -قسمت پایانی نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و...

پربیننده‌ترین