دوشنبه, تیر ۳۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها مریم میرزاخانی ریاضی دان ایرانی

برچسب‌ها: مریم میرزاخانی ریاضی دان ایرانی

مریم میرزاخانی ریاضی دان ایرانی ؛ استاددانشگاه استنفوردو نخستین زنی که...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۳-مریم میرزاخانی ریاضی دان ایرانی ؛ استاد دانشگاه استنفورد و نخستین زنی که برنده مدال فیلدزشد مریم در ۲۲اردیبهشت سال ۵۶متولد شد ودرتاریخ...

پربیننده‌ترین