چهارشنبه, اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
برچسب‌ها فیلسوف وریاضی دان

برچسب‌ها: فیلسوف وریاضی دان

برتراند راسل فیلسوف وریاضی دان مشهورقرن بیستم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۴-برتراند راسل فیلسوفی وریاضی دان مشهورقرن بیستم برتراند راسل فیلسوفی وریاضی دان مشهورقرن بیستم روز سوم فوریه سال ۱۹۷۰ برتراند راسل ریاضی قرن بیستم...

رنه دکارت ؛ فیلسوف وریاضی دان بزرگ فرانسوی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۲-رنه دکارت ؛ فیلسوف وریاضی دان بزرگ فرانسوی روز اول فوریه سال ۱۶۵۰ رنه دکارت درگذشت زندگی رنه دکارت رنه دکارت، فیلسوف، ریاضی‌دان و فیزیک‌دان...

پربیننده‌ترین