دوشنبه, مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
برچسب‌ها شهدای دانشجو

برچسب‌ها: شهدای دانشجو

مهری کریمیان دانشجو ی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۹-مهری کریمیان دانشجو ی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ مهری کریمیان دانشجو ی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ این دانشجواز شهدایی است که...

در آستانه سالگرد قیام ۱۸تیر۷۸یادی ازشهدای دانشجو فرشته علیزاده و عزت...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۱۶-در آستانه سالگرد قیام ۱۸تیر۷۸یادی ازشهدای دانشجو فرشته علیزاده و عزت ابراهیم نژاد در آستانه سالگرد قیام ۱۸تیر۷۸یادی ازشهدای دانشجو فرشته علیزاده و عزت...

شهیدفروزان عبدی دانشجوی رشته تربیت بدنی و عضو تیم ملی...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۳۰-فروزان عبدی دانشجوی رشته تربیت بدنی و عضو تیم ملی والیبال زنان  فروزان عبدی دانشجوی رشته تربیت بدنی و عضو تیم ملی والیبال زنان فروزان...

مهدیه مددزاده لیسانس کامپیوتر نرم افزاری ازشهدای ۱۹ فروردین

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۸-مهدیه مددزاده لیسانس کامپیوتر نرم افزاری ازشهدای ۱۹ فروردین مهدیه مددزاده لیسانس کامپیوتر نرم افزاری ازشهدای ۱۹ فروردین مهدیه مددزاده متولد سال ۵۸ در جلفای...

گرامی بادسالگردشهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیرازحامدنورمحمدی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱- گرامی باد سالگرد شهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز حامد نور محمدی گرامی باد سالگرد شهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز حامد نور...

سروددانشجو تقدیم به دانشجویان شهید درنظام شاه وشیخ

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۸-سرود دانشجو تقدیم به دانشجویان شهید درنظام شاه وشیخ سرود دانشجو تقدیم به دانشجویان شهید درنظام شاه وشیخ این کلیپ یاد آور جنگ آوری دانشجویانی...

پربیننده‌ترین