چهارشنبه, مرداد ۲, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دیکتاتوری

برچسب‌ها: دیکتاتوری

بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-بازداشت دانشجویان در قیام سراسری؛ چرایی و راهکارها-قسمت پایانی سوال. در شرایط کنونی نقش دانشجویان بطور خاص با موضوع ادامه و استمرار قیام...

ایران – سالگرد قیام دانشجویان و کارگران یونانی علیه دیکتاتوری سرهنگها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۷- کارامانلیس ۱۷نوامبر ۱۹۷۳ دانشجویان و شماری از کارگران یونانی علیه دیکتاتوری سرهنگها بپا خاستند و برای آزادی مملکت خویش از ستمگران به ‌تظاهرات...

پربیننده‌ترین