شنبه, شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دستگیری دانشجویان

برچسب‌ها: دستگیری دانشجویان

بازداشت دو دانشجوی دیگر به خاطر اعتراض به انتقال دانشکده شان!...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۶/۱۲-بازداشت دو دانشجوی دیگر به خاطر اعتراض به انتقال دانشکده شان! به سوهانک بازداشت دو دانشجوی دیگر به خاطر اعتراض به انتقال دانشکده شان!...

۳۰ ماه حبس ظالمانه تعزیری برای علی مظفری دانشجوی ۲۳ ساله

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۱- ۳۰ ماه حبس ظالمانه تعزیری برای علی مظفری دانشجوی ۲۳ ساله ۳۰ ماه حبس ظالمانه تعزیری برای علی مظفری دانشجوی ۲۳ ساله یک حکم...

دانشگاههای ایران بشکه باروت است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۶-دانشگاههای ایران بشکه باروت است دانشگاههای ایران بشکه باروت است باتوجه به دستگیری های گسترده در روز کارگر مقابل مجلس تعداد زیادی دانشجو بین دستگیر...

عاطفه رنگ ریز دانشجوی بازداشت شده در روز جهانی کارگر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۴-عاطفه رنگ ریز دانشجوی بازداشت شده در روز جهانی کارگر عاطفه رنگ ریز دانشجوی بازداشت شده در روز جهانی کارگر عاطفه رنگ ریز؛دانشجو و فعال...

افشین میرزاخانی یکی دیگر از دانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۴-افشین میرزاخانی یکی دیگر ازدانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر افشین میرزاخانی یکی دیگر از دانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر درروزجهانی کارگر ۱۱اردیبهشت ۹۸ دانشجویان نیز...

عادل گرجی دانشجوی دانشگاه هنر و معماری درروزکارگر بازداشت شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۳-عادل گرجی دانشجوی دانشگاه هنر و معماری درروزکارگر بازداشت شد درروز ۱۱اردیبهشت تعداد زیادی از دانشجویان به همراه کارگران و معلمان مقابل مجلس دستگیرشدند. عادل...

دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۸-دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه دارد دستگیری دانشجویان درشهرهای مختلف ایران پس از قیام های سراسری ادامه...

پربیننده‌ترین