دوشنبه, تیر ۳۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشگاه چمران اهواز

برچسب‌ها: دانشگاه چمران اهواز

دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران و اخباری ازقیام های...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۸-دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران و اخباری ازقیام های سراسری درشهرهای مختلف دیوار نویسی دردانشکده مهندسی دانشگاه چمران یکی از دانشجویان در حال...

ایران-دانشجویی-فیلمی از تجمع دانشجویان دانشگاه چمران: ما که کولر نداریم احیای...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۸-دانشجویان دختر دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به وضعیت سرمایشی خوابگاه روز 23 خرداد 96 دست به تجمع اعتراضی زدند و این...

ایران-دانشجویی-واکنش اعتراضی یک دانشجو چمران اهواز به خنک سازی خوابگاه با...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۸-در دانشگاه چمران اهواز در خوابگاه دختران وضعیت گرما طاقت فرساست در همین رابطه طی روزهای گذشته دانشجویان دختر دست به تجمع...

ایران-دانشجویی-قفل کردن درب خوابگاه و زندانی کردن دانشجویان دانشگاه چمران اهواز+...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۶-نیروهای امنیتی دانشگاه چمران اهواز به روی دانشجویان معترض دختر این دانشگاه، درب خوابگاه را قفل کردند. بستن و قفل کردن غیر...

پربیننده‌ترین