شنبه, مرداد ۲۶, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشگاه صنعتی شریف

برچسب‌ها: دانشگاه صنعتی شریف

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نسبت به پذیرش دانشجودرپردیس این دانشگاه

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۲۱-اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نسبت به پذیرش دانشجودرپردیس این دانشگاه اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نسبت به پذیرش دانشجودرپردیس این دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف...

نامه ۲۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای داشتن سرویس حمل...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۶-نامه ۲۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای داشتن سرویس حمل ونقل به رییس دانشگاه نامه ۲۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای داشتن...

دانشگاه صنعتی شریف ودانشگاه ملی (بهشتی) درلیست تحریم های امریکا قرارگرفتند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴- دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ملی (بهشتی) و درلیست تحریم های امریکا قرارگرفتند دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ملی (بهشتی) و درلیست تحریم...

گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۰-گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تریبون آزاد گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در...

بیانیه شورای صنفی دانشگاه شریف به علت عدم امنیت دراطراف دانشگاه

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۶-بیانیه شورای صنفی دانشگاه شریف به علت عدم امنیت دراطراف دانشگاه بیانیه شورای صنفی دانشگاه شریف به علت عدم امنیت دراطراف دانشگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی...

دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۶-دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد خانم شبنم رعایایی اردکانی که در...

دو ماه و نیم بی خبری ازوضعیت محمد شریفی مقدم دانشجوی...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۵-دو ماه و نیم بی خبری از وضعیت محمد شریفی مقدم دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف دو ماه و نیم بی خبری از...

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف بیانیه ای درموردحکم محمدشریفی مقدم صادرکرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۳۱-شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف بیانیه ای درمورد حکم محمد شریفی مقدم صادرکرد در این بیانیه آمده است: محمد شریفی‌مقدم، ورودی سال ۸۹ مهندسی...

پخش تصاویردانشجویان در؛درون آسانسوربرای عموم دردانشگاه صنعتی شریف

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۵-پخش تصاویردانشجویان در؛ درون آسانسور برای عموم در دانشگاه صنعتی شریف پخش مستقیم تصاویردانشجویان درآسانسوردانشگاه صنعتی شریف به تازگی در دانشگاه صنعتی شریف در...

پربیننده‌ترین