شنبه, فروردین ۳۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشگاه حکیم سبزواری

برچسب‌ها: دانشگاه حکیم سبزواری

قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری:اگرباگردن کلفتهابرخوردکنی بایدبری مسافرکشی

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۸-قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری :اگر با گردن کلفتها برخوردکنی باید بری مسافرکشی قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری:اگر با گردن...

مجتبی داداشی دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری پس...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۵-مجتبی داداشی دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری پس از آزادی از زندان پیامی برای مردم فرستاد مجتبی داداشی دانشجوی رشته علوم سیاسی...

بازجویان ضدبشرپس ازبازداشت دانشجوی منتقدمجتبی داداشی دراقدامی غیرانسانی موهای وی را...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۷- بازجویان ضد بشر پس از بازداشت دانشجوی منتقد مجتبی داداشی دراقدامی غیر انسانی موهای وی را تراشیدند! بازجویان ضد بشر پس از بازداشت...

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۵-دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تجمع اعتراضی کردند  دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری درحالیکه باران درحال بارش بود مقابل غذاخوری مرکزی این دانشگاه در اعتراض...

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۷- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری روز چهارشنبه ۷آذر ۹۷ نسبت...

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دراعتراض به اینترنت کم سرعت تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۴-دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دراعتراض به اینترنت کم سرعت  تجمع کردند روزیکشنبه ۱۳ اسفند ماه جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض...

ایران-دانشجوی-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزوار در اعتراض به قانون سنوات

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۳۰-امروز سه شنبه 30 خرداد 96 جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزوار در اعتراض به اعمال قانون سنوات و افزایش هزینه ها...

پربیننده‌ترین