پنج شنبه, خرداد ۲, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشگاه تهران

برچسب‌ها: دانشگاه تهران

مرضیه امیری دانشجووخبرنگار ازدستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۲-مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به...

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزادتهران بازداشت شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۲-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران بازداشت شد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران بازداشت شد یک دانشجو به نام کیانوش...

دانشجویان دانشگاه تهران که خوابگاهشان تخلیه شده بود پاسخی به مصاحبه...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۹-دانشجویان دانشگاه تهران که خوابگاهشان تخلیه شده بود پاسخی به مصاحبه معاون دانشجویی ارسال کردند دانشجویان دانشگاه تهران که خوابگاهشان تخلیه شده بود پاسخی...

یک استادنمادانشجویان دانشگاه تهران را تهدید امنیتی کرده و آنان...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۷-استاد نماها دانشجویان دانشگاه تهران را تهدید امنیتی کرده و آنان را اخلالگرخطاب کردند استاد نماها دانشجویان دانشگاه تهران را تهدید امنیتی کرده و...

تجمع واعتراض دانشجویان خوابگاه جلال دانشگاه تهران نسبت به بی قانونی...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۶-تجمع واعتراض دانشجویان خوابگاه جلال دانشگاه تهران نسبت به بی قانونی های اداره خوابگاه ها تجمع واعتراض دانشجویان خوابگاه جلال دانشگاه تهران نسبت به...

نیروهای حراست به خوابگاه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۵-نیروهای حراست به خوابگاه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند نیروهای حراست به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند براساس گزارشات رسیده امروز ۵اسنفند...

دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ دراعتراض به گرانی بلیط...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-دانشجویان دانشگاه تهران در ۴ اسفند ۴۸ در اعتراض به گرانی بلیط اتوبوسهای شرکت واحد را به آتش کشیدند دانشجویان دانشگاه تهران در ۴...

دانشجویان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران به وضعیت غذایی دانشکده...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به وضعیت غذایی دانشکده اعتراض کردند دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به وضعیت...

شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۵-شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق  شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق در روز ۱۵بهمن سال...

از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۲-از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد پس از گشایش دانشگاه تهران...

پربیننده‌ترین