5.2 C
Tehran, IR
چهارشنبه, آبان 30, 1397
برچسب ها دانشگاههای ایران

برچسب: دانشگاههای ایران

پربازديدترين

یک دانشجوی دانشگاه تهران

یک دانشجوی دانشگاه تهران باضربات چاقو بقتل رسیده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۸-یک دانشجوی دانشگاه تهران باضربات چاقو بقتل رسید یک دانشجوی دانشگاه تهران باضربات چاقو بقتل رسید امیرجمالی دانشجوی دانشگاه تهران اهل شهرستان سرباز روستای...
video

نماینده کارگران هفت تپه: دانشجویان ؛معلمین؛ مدارس همه به ما پیوستند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۷-نماینده کارگران هفت تپه: دانشجویان ؛معلمین؛ مدارس همه به ما پیوستند نماینده کارگران هفت تپه: دانشجویان ؛معلمین؛ مدارس همه به ما پیوستند نماینده کارگران...
ریزش سقف کلاسها روی سر دانشجویان

ریزش سقف کلاسها روی سر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رباط کریم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۳-ریزش سقف کلاسها روی سر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ریزش سقف کلاسها روی سر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رباط کریم تعدادی از...
جنبش دانشجویی پشت کارگران

جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۸-جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است جنبش دانشجویی پشت کارگران هفت تپه ایستاده است درپی گسترده شدن اعتراضات کارگران شریف هفت تپه...
ابراهیم نوری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد

ابراهیم نوری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهربه بند ۷زندان اوین منتقل شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۴-ابراهیم نوری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهربه بند ۷زندان اوین منتقل شد ابراهیم نوری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهربه بند ۷زندان...