دوشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

برچسب‌ها: دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چرا فشارهای امنیتی دردانشگاه برروی دانشجویان بیشترشده است بخصوص درماه رمضان

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۱-چرا فشارهای امنیتی در دانشگاه برروی دانشجویان بیشتر شده است بخصوص در ماه رمضان چرا فشارهای امنیتی در دانشگاه برروی دانشجویان بیشتر شده است...

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۹-تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی مرضیه امیری تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخاطر عدم آزادی...

حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۸-حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران حمایت وهمبستگی دانشجویان دانشگاه گیلان ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران درروز شنبه ۲۸اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه...

انعکاس خبرگزاریهابرسراعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۸-انعکاس خبرگزاریهابرسراعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری انعکاس خبرگزاریهابرسراعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری درپی اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر فشارهای...

صحنه کتک زدن یک دانشجو توسط نیروهای سرکوبگر بسیج

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۳-صحنه کتک زدن یک دانشجو توسط نیروهای سرکوبگر بسیج صحنه کتک زدن یک دانشجو توسط نیروهای سرکوبگر بسیج امروز۲۳اردیبهشت ۹۸ در ادامه تجمعات واعتراضات دانشجویان...

اخبارتکمیلی ازدرگیری دانشجویان دانشگاه تهران بابسیج

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۳-اخبارتکمیلی ازدرگیری دانشجویان دانشگاه تهران بابسیج اخبارتکمیلی ازدرگیری دانشجویان دانشگاه تهران بابسیج امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ درپی فراخوان دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران در اعتراض...

۷سال حبس برای پریسا رفیعی دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۴-۷سال حبس برای پریسا رفیعی دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران  پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران در رشته هنرهای زیبا به اتهام تبانی علیه...

پربیننده‌ترین