چهارشنبه, مرداد ۲, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشجویان دستگیرشده

برچسب‌ها: دانشجویان دستگیرشده

عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۶-عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند ۲۰۹ اوین عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند...

دانشجویان دستگیرشده درروز جهانی کارگر به زندانهای اوین ؛فشافویه و...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۳-دانشجویان دستگیرشده درروز جهانی کارگر به زندانهای اوین ؛فشافویه و قرچک منتقل شدند در روز جهانی کارگربیش از ده دانشجو مقابل مجلس بازداشت وبه...

لیست ۱۰۲ نفره از دانشجویان بازداشتی تظاهرات سراسری دیماه ۹۶

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۷-لیست ۱۰۲ نفره از دانشجویان بازداشتی تظاهرات سراسری دیماه ۹۶ درطی قیامهای سراسری و حمایت دانشجویان از این تظاهرات مردمی و  همبستگی آنان...

شوراهای صنفی بیش از ۳۰ دانشگاه کشور طی نامه ای...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-شوراهای صنفی بیش از ۳۰ دانشگاه کشور طی نامه ای خواستار آزادی همرزمان خود شدند شوراهای صنفی دانشجویان ۳۰ دانشگاه کشور با انتشار...

پربیننده‌ترین