شنبه, شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

برچسب‌ها: دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود را نسبت به...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۲-شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود را نسبت به هزینه های گزاف دانشجویان اعلام کرد شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی درمورد حذف شهریه...

شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی ازدانشجویان آگاهی که حامی اعتراضاتشان بودند قدردانی...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۸-شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی ازدانشجویان آگاهی که حامی اعتراضاتشان بودند قدردانی کرد شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی ازدانشجویان آگاهی که حامی اعتراضاتشان بودند قدردانی...

بیانیه دانشجویان نوشیروانی: اگر مطالبات برحق محقق نشود باعزمی بیشتر...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۳-بیانیه دانشجویان نوشیروانی: اگر مطالبات برحق محقق نشود باعزمی بیشتر به اعتراضاتمان ادامه می دهیم بیانیه دانشجویان نوشیروانی: اگر مطالبات برحق محقق نشود...

حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای سرکوبگر به...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱-حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای سرکوبگر به دانشگاه کرده است حراست دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان راتهدید به ورود نیروهای...

حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن دست به کارهای...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن دست به کارهای غیر اخلاقی زده است حراست دانشگاه نوشیروانی بابل برای فشارروی دانشجویان متحصن...

اتحادی شورانگیزبین دانشجویان کشوردر حمایت ازتحصن دانشگاه نوشیروانی بابل

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-اتحادی شورانگیزبین دانشجویان کشوردر حمایت ازتحصن دانشگاه نوشیروانی بابل اتحادی  شورانگیزبین دانشجویان کشوردر حمایت ازتحصن دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور حمایت...

تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید  تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات بحق...

تقدیم به دانشجویان شجاع وخستگی ناپذیر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۶-تقدیم به دانشجویان شجاع وخستگی ناپذیر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تقدیم به دانشجویان شجاع وخستگی ناپذیر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ازشروع سال تحصیلی دانشگاه...

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۱-دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ روانی ایجاد کنید دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق...

تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی ازخوابگاه وغذا بانرخ دولتی برای...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۹-تحصیل در دانشگاه بدون بهره مندی از خوابگاه و غذا با نرخ دولتی برای بسیاری از دانشجویان ممکن نیست تحصیل در دانشگاه بدون...

پربیننده‌ترین