شنبه, شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشجویان دانشگاه خوارزمی

برچسب‌ها: دانشجویان دانشگاه خوارزمی

درسال تحصیلی ۹۸-۹۹ورودی های جدید دانشگاه خوارزمی خوابگاه نخواهندداشت

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۲۸-درسال تحصیلی ۹۸-۹۹ورودی های جدید دانشگاه خوارزمی خوابگاه نخواهند داشت درسال تحصیلی ۹۸-۹۹ورودی های جدید دانشگاه خوارزمی خوابگاه نخواهند داشت خوابگاه معضل همیشگی دانشجویان ایرانی روابط...

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی: درسال ۹۸ به دلیل تحریمها رشدمنفی...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۲-عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی: درسال ۹۸ به دلیل تحریمها رشدمنفی اقتصاد خواهیم داشت عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی : درسال ۹۸ به دلیل...

بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۸-بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی پس ازدستگیری بی خبری از وضعیت دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه...

دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران درحمایت از قیامهای سراسری به مردم پیوستند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۸-دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران درحمایت از قیامهای سراسری به مردم پیوستند اعتراض دانشجویی در دانشگاه خوارزمی روز ۸ دیماه ۹۶ دانشجویان دانشگاه خوارزمی بدنه...

ایران -اعتراض دانشجویان دانشگاه خوارزمی به وضعیت گرمایشی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۷-باشروع شدن فصل سرما یکی دیگر ازمشکلات دانشجویان بارزشده است. تاکنون دانشجویان با معضل نداشتن خوابگاه؛ هزینه های سنگین تحصیل کرایه خانه...

پربیننده‌ترین