چهارشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
برچسب‌ها دانشجویان دانشگاه تهران

برچسب‌ها: دانشجویان دانشگاه تهران

نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه تهران گازاشگ آور پرتاب کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه تهران گازاشگ آور پرتاب کردند نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه تهران گازاشگ آور پرتاب کردند امرور ۱۰دی ماه ۹۷ دانشجویان ومردمی...

گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران امروز ۱۰دی ماه ۹۷ تجمع دانشجویان دانشگاه تهران...

مقاومت چشمگیر دختران دانشجو دردانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-مقاومت چشمگیر دختران دانشجو مقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان مقاومت چشمگیر دختران دانشجو مقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا...

تجمع وهمبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه اهواز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۹-تجمع وهمبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه اهواز تجمع وهمبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه اهواز دولت‌های گوناگون، با وجود...

اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران که...

۴۹ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران درقیام دیماه۹۶ بازداشت وبرای...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۱۷- ۴۹ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران درقیام دیماه۹۶ بازداشت وبرای ۹ نفر احکام سنگین صادرشده است دانشجویان دانشگاه تهران درنشستی بامنصور غلامی...

متن بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۳-متن بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران درحمایت ازد انشجویان بازداشت شده متن بیانیه درزیر آمده است : بیانیه ۱۵۰۰تن...

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از قیام سراسری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۷-بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از قیام سراسری بگذار برخیزد مردم بی لبخند شاید خیزش مردمی برای تحقق آزادی سیاسی، برابری...

دانشجویان میهن پرست در مقابل زندان اوین به تجمع وتحصن پرداختند...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۷-دانشجویان میهن پرست در مقابل زندان اوین به تجمع وتحصن پرداختند تا یاران زندانی شان آزاد شوند روزشنبه ۱۶ دیماه ۹۶ جمعی ازدانشجویان...

چهارتن از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران دستگیر شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۲-چهارتن از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران دستگیر شدند در پی مذاکراتی که چهارتن از دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه به...

پربیننده‌ترین