دوشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۸
برچسب‌ها دانشجویان دانشگاه تهران

برچسب‌ها: دانشجویان دانشگاه تهران

نامه ۵۰۰دانشجو، به غلامی دراعتراض به اسارت ۱۳دانشجوی دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۲۹-نامه ۵۰۰دانشجو، به غلامی دراعتراض به اسارت ۱۳دانشجوی دانشگاه تهران نامه ۵۰۰دانشجو، به غلامی دراعتراض به اسارت ۱۳دانشجوی دانشگاه تهران ۵۰۰دانشجوی دانشگاه تهران دراعتراض به...

دانشجویان زخم خورده دربرابر دست درازی های قضائیه ساکت نخواهند...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۱۵-دانشجویان زخم خورده دربرابر دست درازی های قضائیه ساکت نخواهند نشست دانشجویان زخم خورده دربرابر دست درازی های قضائیه ساکت نخواهند نشست لیلا حسین ز...

نوشته ای از لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران به مناسبت...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۱۹-نوشته ای از لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران به مناسبت ۱۸ تیر؛ جدال درجریان است نوشته ای از لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه...

رئیس دانشگاه تربیت مدرس:دانشجویان و اساتیددانشگاه‌ها امنیت ندارند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۸-رئیس دانشگاه تربیت مدرس :دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها امنیت ندارند رئیس دانشگاه تربیت مدرس :دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها امنیت ندارند تهدید و اعمال سرکوب و...

دانشجویان نشان دادنداصلاح طلب و اصول گرا جایگاهی دردانشگاه ندارد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۶-دانشجویان نشان دادند اصلاح طلب و اصول گرا جایگاهی دردانشگاه ندارد درروز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ماه پاسداران و نیروهای بسیجی برای سرکوب  به دانشگاه تهران...

دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۴-دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و عناصر خائن و مزدور تطهیر کرد موضعگیری سخنگوی مجاهدین درباره تظاهرات دانشگاه...

نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه تهران گازاشگ آور پرتاب کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه تهران گازاشگ آور پرتاب کردند نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه تهران گازاشگ آور پرتاب کردند امرور ۱۰دی ماه ۹۷ دانشجویان ومردمی...

گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران امروز ۱۰دی ماه ۹۷ تجمع دانشجویان دانشگاه تهران...

مقاومت چشمگیر دختران دانشجو دردانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-مقاومت چشمگیر دختران دانشجو مقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان مقاومت چشمگیر دختران دانشجو مقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا...

تجمع وهمبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه اهواز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۹-تجمع وهمبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه اهواز تجمع وهمبستگی دانشجویان دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه اهواز دولت‌های گوناگون، با وجود...

پربیننده‌ترین