یکشنبه, شهریور ۳, ۱۳۹۸
برچسب‌ها اعتراض دانشجویان دانشگاه

برچسب‌ها: اعتراض دانشجویان دانشگاه

یک مناظره حکومتی دردانشگاه امام صادق و افشای غارتگریهای سپاه

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۹- یک مناظره حکومتی در دانشگاه امام صادق و افشای غارتگریهای سپاه یک مناظره حکومتی در دانشگاه امام صادق و افشای غارتگریهای سپاه این مناظره...

تجمع دانشجویان و بازنشستگان وکارگران شرکت واحد مقابل وزارت کار

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۴-تجمع دانشجویان و بازنشستگان وکارگران شرکت واحد مقابل وزارت کار تجمع دانشجویان و بازنشستگان وکارگران شرکت واحد مقابل وزارت کار روز سه شنبه ۱۴ اسفند...

گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۰-گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تریبون آزاد گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در...

جمع بندی اعتراضات دیماه ۹۷ دانشجویان سراسرکشور

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱-جمع بندی اعتراضات دیماه ۹۷ دانشجویان سراسرکشور جمع بندی اعتراضات دیماه ۹۷ دانشجویان سراسرکشور در دیماه اعتراضات دانشجویان حول چند محور شکل گرفت اعتراضات دانشجویان برسر...

دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و ارومیه درحال کولبری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۸-دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و ارومیه درحال کولبری دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و ارومیه درحال کولبری کولبری پدیده شوم...

تریبون آزادوکلا بازداشت استاددانشگاه مسعود شمس نژادرا قویامحکوم کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-تریبون آزاد وکلا بازداشت استاد دانشگاه مسعود شمس نژاد را قویا محکوم کرد تریبون آزاد وکلا بازداشت استاد دانشگاه مسعود شمس نژاد را...

تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات برجنبش دانشجویی...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات بر جنبش دانشجویی ایران تاثیرات حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات بر...

حمایت دانشجویان ازکارگران زندانی شکنجه شده

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۰-حمایت دانشجویان ازکارگران زندانی شکنجه شده حمایت دانشجویان ازکارگران زندانی شکنجه شده دانشجویان در افشاگری اسماعیل بخشی از شکنجه هایش در زندان نوشته...

وجود موجودات عجیب غریب در غذای دانشجویان دانشگاه دامغان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۶-وجود موجودات عجیب غریب در غذای دانشجویان دانشگاه دامغان وجود موجودات عجیب غریب در غذای دانشجویان دانشگاه دامغان در دانشگاه دامغان وجود موجودات خارجی...

نامه دو دانشجوی زندانی : اعتراضات دی ماه ۹۶فرایند زوال تا...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۱-نامه دو دانشجوی زندانی : اعتراضات دی ماه ۹۶فرایند زوال تا فروپاشی جمهوری اسلامی نامه دو دانشجوی زندانی : اعتراضات دی ماه ۹۶فرایند...

پربیننده‌ترین