20.7 C
Tehran, IR
چهارشنبه, مهر 25, 1397
ایران

ایران

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همبستگی خود را با تحصن معلمان اعلام کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همبستگی خود را با تحصن معلمان اعلام کردند دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همبستگی خود را با تحصن معلمان اعلام کردند درروز ۲۳مهر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی باتجمع در محوطه...
video

فریاد دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-فریاد دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت دانشجو فریاد دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت دانشجو امروز ۲۳مهرماه ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به...
دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران درحمایت از تحصن معلمان کلاسهای عصرراتعطیل کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران درحمایت از تحصن معلمان کلاسهای عصرراتعطیل کردند دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران درحمایت از تحصن معلمان کلاسهای عصرراتعطیل کردند دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران امروز ۲۳مهر۹۷...
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج به حذف رشته پرستاری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج به حذف رشته پرستاری اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج به حذف رشته پرستاری روز دوشنبه ۲۳ مهر۹۷دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج در اعتراض به حذف رشته مامایی و پرستاری، آن...
اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه

اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست حراست دانشگاه ارومیه با زدن پلاکاردی دانشجویان دختر و پسر را از نشستن درکنار یکدیگر منع...
درد مشترک دانشجو

درد مشترک دانشجو و معلم در امتداد هم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-درد مشترک دانشجو و معلم در امتداد هم درد مشترک دانشجو و معلم در امتداد یکدیگر درد ومسیردانشجویان و معلمین مشترک و یکی است معلمین وفرهنگیان بر اساس فراخوانی روز ۲۲و ۲۳ مهر را روز...
یک دانشجوی دخترروبه روحانی

یک دانشجوی دخترروبه روحانی:رئیس جمهور بایدرودرروبادانشجویان بنشیندوصحبتهای آنها را بشنود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-یک دانشجوی دخترروبه روحانی: رئیس جمهور باید رودررو با دانشجویان بنشیند و صحبتهای آنها را بشنود یک دانشجوی دخترروبه روحانی: رئیس جمهور باید رودررو با دانشجویان بنشیند و صحبتهای آنها را بشنود درجلسه پرسش...
نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی

نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد یک دختر دانشجو دراعتراض به عدم...
تحصن

تحصن معلمین وفرهنگیان سراسر کشور

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-تحصن معلمین وفرهنگیان سراسر کشوردراعتراض تحصن معلمین وفرهنگیان سراسر کشوردراعتراض از صبح امروز یکشنبه ۲۲ مهر ماه، معلمین و فرهنگیان در شهرهای مختلف از جمله در شیراز، تهران، تبریز، سنندج، سقز، اصفهان، دیواندره، کازرون،...
تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران باورود روحانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران باورود روحانی تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران باورود روحانی درتاریخ ۲۲مهر ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران همزمان باحضور روحانی دردانشگاه تجمع اعتراضی کردند دراین...

پربازديدترين

یک دانشجوی دخترروبه روحانی

یک دانشجوی دخترروبه روحانی:رئیس جمهور بایدرودرروبادانشجویان بنشیندوصحبتهای آنها را بشنود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-یک دانشجوی دخترروبه روحانی: رئیس جمهور باید رودررو با دانشجویان بنشیند و صحبتهای آنها را بشنود یک دانشجوی دخترروبه روحانی: رئیس جمهور باید...
نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی

نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی...
تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی

تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی منجر به درگیری با حراست ومصدوم شدن ۳تن...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۱-تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی منجر به درگیری با حراست ومصدوم شدن ۳تن ازدانشجویان شد تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی منجر...
دانشگاه آزاد

آیا علت انتقال دانشکده های دانشگاه آزاد تهران-مرکز ازخیابان انقلاب به سوهانک امنیتی نیست-قسمت...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱۵-علت انتقال دانشکده های دانشگاه آزاد تهران –مرکز ؛خیابان انقلاب ؛ درتهران امنیتی است -قسمت اول چرا دانشکده های دانشگاه آزاد تهران –مرکز...
اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران

اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان همزمان با ورود روحانی به دانشگاه تهران تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران که...