پنج شنبه, شهریور ۲۸, ۱۳۹۸
فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب

تاریخ عالم

کسی که تاریخ عالم رااززمان پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریردرآورد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۰-کسی که تاریخ عالم را اززمان پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریردر آورد کسی که تاریخ عالم را اززمان پیدایش تازمان حیات خودش...
نوروز

نوروز عید و انقلاب و دگرگونی در راه است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱-نوروزعیدوانقلاب و دگرگونی در راه است نوروز عید و انقلاب و دگرگونی در راه است نوروز واژه‌ای است مرکب از دو جزء که روی هم...
۲۹اسفند پیروزی بزرگ ملت ایران

۲۹اسفند پیروزی بزرگ ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکترمصدق

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۸-۲۹اسفند پیروزی بزرگ ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکترمصدق ۲۹اسفند پیروزی بزرگ ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت به...
تولد مولای متقیان

تولد مولای متقیان علی علیه السلام فاتح نبرد انسان باسرنوشت وجبرمبارک!

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۸-تولد مولای متقیان علی علیه السلام فاتح نبرد انسان باسرنوشت وجبرمبارک! تولد مولای متقیان علی علیه السلام فاتح نبرد انسان باسرنوشت وجبرمبارک! سیره و سابقه...
هدف چهارشنبه سوری سوزاندن ستم

هدف چهارشنبه سوری سوزاندن ستم و تباهی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۷-هدف چهارشنبه سوری سوزاندن ستم و تباهی هدف چهارشنبه سوری سوزاندن ستم و تباهی یکی از جشن‌های آتش که در ایران باستان برای پیش درآمد...
عمارت دانشکده حقوق

در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۴-در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد در۲۴ اسفند ۱۳۱۱ عمارت دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسما افتتاح شد در بیست و...
سالگرد قتل احمدکسروی

سالگرد قتل احمدکسروی نویسنده تاریخ مشروطه توسط گروه بنیاد گرای فداییان اسلام

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۰-سالگرد قتل احمدکسروی نویسنده تاریخ مشروطه توسط گروه بنیاد گرای فداییان اسلام سالگرد قتل احمد کسروی نویسنده تاریخ مشروطه توسط گروه بنیاد گرای فداییان...
تاسیس دانشسراهای مقدماتی

تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی درسال ۱۳۱۲ درمجلس شورا به تصویب رسید

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۹-تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی درسال ۱۳۱۲ درمجلس شورا به تصویب رسید تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی درسال ۱۳۱۲ درمجلس شورا به تصویب رسید درتاریخ...
درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جرای

درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۸- درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد ارمغان کودتای سوم اسفند...
تکمیل شدن تقویم هجری شمسی

تکمیل شدن تقویم هجری شمسی توسط حکیم عمر خیام نیشابوری

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۵-تکمیل شدن تقویم هجری شمسی توسط حکیم عمر خیام نیشابوری تکمیل شدن تقویم هجری شمسی توسط حکیم عمر خیام نیشابوری تقویم هجری خورشیدی که مورد...

پربیننده‌ترین