چهارشنبه, آبان ۱, ۱۳۹۸
فرزندان سران حکومت درکدام دانشگاه ها

فرزندان سران حکومت درکدام دانشگاه ها درس خوانده و فارغ التحصیل می شوند؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۲۲-فرزندان سران حکومت درکدام دانشگاه ها درس خوانده و فارغ التحصیل می شوند؟ فرزندان سران حکومت درکدام دانشگاه ها درس خوانده و فارغ التحصیل...
اقلیتی که ازتحصیلات دانشگاهی درایران منع می باشد

اقلیتی که ازتحصیلات دانشگاهی درایران منع میباشد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۲۱-اقلیتی که ازتحصیلات دانشگاهی درایران منع میباشد اقلیتی که ازتحصیلات دانشگاهی درایران منع می باشد عدم امکان تحصیلات دانشگاهی برای شهروندان بهایی درایران توسط دیوان...
دانشجوی دربندمجید اسدی

دانشجوی دربندمجید اسدی: سکوت آدمی فقدان ِ خدا و جهان است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۱۸-دانشجوی دربندمجید اسدی: سکوت آدمی فقدان ِ خدا و جهان است دانشجوی دربندمجید اسدی: سکوت آدمی فقدان ِ خدا و جهان است دانشجوی زندانی سیاسی...
فشار تحریمها صدای رییس دانشگاه تهران را درآورد

فشار تحریمها صدای رییس دانشگاه تهران را درآورد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۱۳-فشار تحریمها صدای رییس دانشگاه تهران را درآورد فشار تحریمها صدای رییس دانشگاه تهران را درآورد فشار تحریمهای اعمال شده ازسوی امریکا بر نظام هرروز...
یک استاد دانشگاه

یک استاد دانشگاه ازجنایت قتل عام سال ۶۷ می گوید:قربانیان نوجوان و یا...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۹-یک استاد دانشگاه ازجنایت قتل عام سال ۶۷ می گوید:قربانیان نوجوان و یا کودک بودند و سن آنان کمتر از ۱۸ سال بود یک...
درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان

درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۷-درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران بی نظیراست درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های...
فاجعه ای به نام « ۶۰ درصددانشجویان

فاجعه ای به نام « ۶۰ درصددانشجویان رشته های پزشکی سهمیه ای هستند»

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۶-فاجعه ای به نام « ۶۰ درصددانشجویان رشته های پزشکی سهمیه ای هستند» فاجعه ای به نام « ۶۰ درصددانشجویان رشته های پزشکی سهمیه...
اذعان کارگزاران نظام

اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه دانشگاه ها و استقبال آنان از...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۳-اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه دانشگاه ها و استقبال آنان از فضای مجازی اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه...
بالاترین فساددر وزارت بهداشت

بالاترین فساددر وزارت بهداشت دربیمارستانهای دانشگاهی اتفاق افتاده است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۳۱- بالاترین فساددر وزارت بهداشت دربیمارستانهای دانشگاهی اتفاق افتاده است  بالاترین فساددر وزارت بهداشت دربیمارستانهای دانشگاهی اتفاق افتاده است سعید نمکی وزیر بهداشت حسن روحانی...
دست نوشته دانشجوی زندانی

دست نوشته دانشجوی زندانی در زندان فشافویه ازکشته شدن شهیدعلیرضا شیر محمد علی

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۲۰-دست نوشته دانشجوی زندانی در زندان فشافویه ازکشته شدن شهیدعلیرضا شیر محمد علی دست نوشته دانشجوی زندانی در زندان فشافویه ازکشته شدن شهیدعلیرضا شیر...

پربیننده‌ترین