دوشنبه, مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به علت نداشتن برق مستقیم و کنتور دچار حریق...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۹-خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به علت نداشتن برق مستقیم و کنتور دچار حریق شد خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به علت نداشتن برق...
دانشجوی زندانی ندا ناجی

برای دومین بار به دانشجوی زندانی ندا ناجی درزندان قرچک حمله شده است

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۸-برای دومین بار به دانشجوی زندانی ندا ناجی درزندان قرچک حمله شده است برای دومین بار به دانشجوی زندانی ندا ناجی درزندان قرچک حمله...
اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر

اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۸-اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر  اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر درتاریخ دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ براساس اخبار واصله ؛ تعداد ۲۰ تن از کارکنان...
video

خانواده دانشجویان قربانی دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد خواستارمجازات سرکرده این دانشگاه شدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۸-خانواده دانشجویان قربانی دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد خواستارمجازات سرکرده این دانشگاه شدند خانواده دانشجویان قربانی دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد خواستارمجازات سرکرده این...
video

ضرب وشتم و حمله وحشیانه لباس شخصی ها به دانشجویان و کارکنان دانشکده خبر...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۸-ضرب وشتم و حمله وحشیانه لباس شخصی ها به دانشجویان و کارکنان دانشکده خبر درتهران ضرب وشتم و حمله وحشیانه لباس شخصی ها به...
روسای دانشگاههای تربیت مدرس و کاشان

روسای دانشگاههای تربیت مدرس و کاشان به علت تخلف ازکار برکنار شدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۸-روسای دانشگاههای تربیت مدرس و کاشان به علت تخلف ازکار برکنار شدند روسای دانشگاههای تربیت مدرس و کاشان به علت تخلف ازکار برکنار شدند درطی...
درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان

درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۷-درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های هیئت رئیسه دانشگاه تهران بی نظیراست درحالیکه بحران ارزی و مطالبات دانشجویان را داریم سفر‌های...
بازداشت و انتقال لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران

بازداشت و انتقال لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران به زندان اوین

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۶-بازداشت و انتقال لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران به زندان اوین بازداشت و انتقال لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران به زندان اوین در...
شهریه دانشگاه های سراسری

شهریه دانشگاه های سراسری درتهران ۱۵درصد افزایش یافت

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۵-شهریه دانشگاه های سراسری درتهران ۱۵درصد افزایش یافت  شهریه دانشگاه های سراسری درتهران ۱۵درصد افزایش یافت امروز ۵ مرداد سال ۹۸ نرخ جدید افزایش...
دانشجوی زندانی ندا ناجی

دانشجوی زندانی ندا ناجی در اعتراض به عدم اجرای قانون تفکیک جرائم اعتصاب ملاقات...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۵-دانشجوی زندانی ندا ناجی در اعتراض به عدم اجرای قانون تفکیک جرائم اعتصاب ملاقات  کرد دانشجوی زندانی ندا ناجی در اعتراض به عدم اجرای...

پربیننده‌ترین