یکشنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۷
اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

دانشجوی رشته علوم سیاسی

دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری درپی انتقاد به نظام بازداشت شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۶-دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری درپی انتقاد به نظام بازداشت شد دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری درپی انتقاد به نظام بازداشت...
video

تجمع فرهنگیان دربیش ازده شهرو سردادن شعارمعلم زندانی آزاد باید گردد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۵-تجمع فرهنگیان در بیش از ده شهرو سردادن شعارمعلم زندانی آزاد باید گردد فرهنگیان در بیش از ده شهرو سردادن شعارمعلم زندانی آزاد باید...
آماردختران دانشجو وفارغ التحصیل

آماردختران دانشجو وفارغ التحصیل بیکار ۳برابراز پسران بیشتر است

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۴-آماردختران دانشجو وفارغ التحصیل بیکار ۳برابر از پسران بیشتر است آماردختران دانشجو و فارغ التحصیل بیکار ۳برابر از پسران بیشتر است براساس آمار، دختران تحصیل...
دانشجویان دانشگاه رازی

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۳-دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی تعدادی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتاریخ ۲۳بهمن ماه ۹۷ با...
استاددانشگاه وکارشناس

استاددانشگاه وکارشناس ارشدحقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۳-استاددانشگاه وکارشناس ارشد حقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق جزا به شش سال حبس محکوم شد مسعود...
پیام دانشجوی زندانی سیاسی

پیام دانشجوی زندانی سیاسی درچهل سالگی دیکتاتوری و سالگرد قیام ضدسلطنتی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۱-پیام دانشجوی زندانی سیاسی درچهل سالگی دیکتاتوری و سالگرد قیام ضدسلطنتی پیام دانشجوی زندانی سیاسی درچهل سالگی دیکتاتوری و سالگرد قیام ضدسلطنتی چهل سال پس...
كارنامه چهل سال دیکتاتوری

کارنامه چهل سال دیکتاتوری ۳۰درصد دست فروشان دراستان تهران تحصیلات دانشگاهی دارن!

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۱-کارنامه چهل سال دیکتاتوری ۳۰درصد دست فروشان دراستان تهران تحصیلات دانشگاهی دارن! کارنامه چهل سال دیکتاتوری ۳۰درصد دست فروشان دراستان تهران تحصیلات دانشگاهی دارن! معضل...
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به برخوردهای کارگزاران دانشگاه بیانیه ای صادر کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۰-دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به برخوردهای کارگزاران دانشگاه بیانیه ای صادر کردند دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به برخوردهای کارگزاران دانشگاه...
گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان

گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تریبون آزاد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۰-گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تریبون آزاد گزیده ای از مطالبات و اعتراصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در...
همسر استاد کشته شده دانشگاه

همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۹-همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج همسر استاد کشته شده دانشگاه همچنان ممنوع الخروج مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی از دادسرای امنیت خواستار...

پربیننده‌ترین