پنج شنبه, اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

دانشجوی دیگری از دانشگاه اخراج شد

دانشجوی دیگری از دانشگاه اخراج شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۰-دانشجوی دیگری از دانشگاه اخراج شد خانم کینا ثنایی اهل گرگان ؛ دانشجوی دانشگاه غیر انتفاعی میرداماد به علل اعتقادی از دانشگاه اخراج...
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به اخاذی

ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به اخاذی از دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۱۱-ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به اخاذی از دانشجویان دانشجویان دانشگاه تهران امروز ۱۱شهریور ۹۷ نیز در اعتراض به شهریه های اجباری...

ایران -افزایش اجاره خوابگاه واعتراض دانشجویان درزنجان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۹-روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۹۶دانشجویان ساکن خوابگاه صدرا در دانشگاه زنجان در اعتراض به افزایش اجاره بها خوابگاه تجمع اعتراضی برگزار...
اینترنت شهر تبریز

اینترنت شهر تبریز درجریان سفر روحانی به این شهر قطع بود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۴-اینترنت شهر تبریز درجریان سفر روحانی به شهر قطع بود اینترنت شهر تبریز درجریان سفر روحانی به شهر قطع بود گزارشی از وضعیت سخنرانی...
شناسایی ۳۴تن

شناسایی ۳۲تن از شهدای اعتراضات وقیام های سراسری در دیماه ۹۶ ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۳۰-شناسایی ۳۴تن از شهدای اعتراضات وقیام های سراسری در دیماه ۹۶ ایران شناسایی ۳۴تن از شهدای اعتراضات وقیام های سراسری در دیماه ۹۶...

ایران-اعلام اعتصاب ارژنگ داوودی در همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی گوهر دشت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳-زندانی سیاسی ارژنگ داوودی که در زندان زابل تبعید است از روز ۲۹ مرداد ماه در اعتراض به شرایط فجیع خود در...
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به شیوع بیماریهای عفونی پس از سیل هشدار...

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۰-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به شیوع بیماریهای عفونی پس از سیل هشدار داد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به شیوع بیماریهای...
video

شعاردانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات محاکمه مسئول بی لیاقت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۸-شعار دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات محاکمه محاکمه مسئول بی لیاقت شعار دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات محاکمه محاکمه مسئولی بی لیاقت دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات...
درخصوص لغو سنوات دانشجویی

درخصوص لغو سنوات دانشجویی۵۰ عضو شورای صنفی دانشجویان کشور نامه ای خطاب به منصورغلامی...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۳-درخصوص لغو سنوات دانشجویی۵۰ عضو شورای صنفی دانشجویان کشور نامه ای خطاب به منصورغلامی ارسال کردند به دنبال کاهش سنوات دانشجویی و در...
video

راهپیمایی اعتراضی کارگران تمام بخش های کشاورزی هفت تپه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۷-راهپیمایی اعتراضی کارگران تمام بخش های کشاورزی هفت تپه راهپیمایی اعتراضی کارگران تمام بخش های کشاورزی هفت تپه روز سه شنبه ۷ فروردین ماه...

پربیننده‌ترین