یکشنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۷
اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف ودانشگاه ملی (بهشتی) درلیست تحریم های امریکا قرارگرفتند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴- دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ملی (بهشتی) و درلیست تحریم های امریکا قرارگرفتند دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ملی (بهشتی) و درلیست تحریم...
دانشجویان پردیس کشاورزی

دانشجویان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران به وضعیت غذایی دانشکده اعتراض کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به وضعیت غذایی دانشکده اعتراض کردند دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به وضعیت...
وزارت راه وشهرسازی باعث شده حقوق شغلی دانشجویان

وزارت راه وشهرسازی باعث شده حقوق شغلی دانشجویان مهندسی معماری؛ عمران؛ برق ؛ نقشه...

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-وزارت راه وشهرسازی باعث شده حقوق شغلی دانشجویان مهندسی معماری؛ عمران؛ برق ؛ نقشه برداری نادیده گرفته شود وزارت راه وشهرسازی باعث شده حقوق...
اعتراض جمعی از فارغ التحصیلان آزمون وکالت

اعتراض جمعی از فارغ التحصیلان آزمون وکالت مقابل مجلس برای چهارمین بار

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-اعتراض جمعی از فارغ التحصیلان آزمون وکالت مقابل مجلس برای چهارمین بار اعتراض جمعی از فارغ التحصیلان آزمون وکالت مقابل مجلس برای چهارمین بار امروز...
دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شریف امامی خودرواقبال رئیس دانشگاه رابه آتش کشیدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۴-دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شریف امامی خودرو اقبال رئیس دانشگاه را به آتش کشیدند دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به شریف امامی خودرو...
دردانشگاه علوم پزشکی

دردانشگاه علوم پزشکی گوشت ازبرنامه غذایی دانشجویان حذف شده است

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۳-دردانشگاه علوم پزشکی گوشت از برنامه غذایی دانشجویان حذف شده است دردانشگاه علوم پزشکی گوشت از برنامه غذایی دانشجویان حذف شده است دردانشگاه علوم پزشکی...
موضوع جدید پرونده امیر چمنی فعال دانشجویی سابق

موضوع جدید پرونده امیر چمنی فعال دانشجویی سابق دانشگاه تبریز

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۳-موضوع جدید پرونده امیر چمنی فعال دانشجویی سابق دانشگاه تبریز موضوع جدید پرونده امیر چمنی فعال دانشجویی سابق دانشگاه تبریز امیر چمنی درتوییتر خود از...
عفو بین الملل درمورد دانشجوی

عفو بین الملل درمورد دانشجوی زندانی آرش صادقی گفت: رفتارمقامات ایرانی بااو ظالمانه است

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲-عفو بین الملل درمورد دانشجوی زندانی سیاسی آرش صادقی گفت: رفتار مقامات ایرانی بااو ظالمانه است عفو بین الملل درمورد دانشجوی زندانی سیاسی آرش...
دانشجویان دانشگاه مراغه

دانشجویان دانشگاه مراغه خواستاربرپایی رشته زبان و ادبیات ترکی دراین دانشگاه شدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲-دانشجویان دانشگاه مراغه خواستار برپایی رشته زبان مادری در این دانشگاه شدند دانشجویان دانشگاه مراغه خواستار برپایی رشته زبان مادری در این دانشگاه شدند به...
تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات

تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱-تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه تصویری گویا از وضعیت سلف دخترانه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه بعد از سپری کردن یک...

پربیننده‌ترین