وزارت خارجه امریکا حکم زندان برای دانشجویان را محکوم کرد

0
717
حکم زندان برای دانشجویان
وزارت خارجه امریکا حکم زندان برای دانشجویان را محکوم کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۶-وزارت خارجه امریکا حکم زندان برای دانشجویان را محکوم کرد

وزارت خارجه آمریکا: محکوم کردم حکم زندان برای دانشجویان تظاهرکننده
هدر نائرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی پیامی گفت:« ما رژیم ایران را به دلیل صدور احکام زندان برای دانشجویان تظاهرکننده محکوم میکنیم. دانشجویان نباید به دلیل ابراز عقایدشان مورد مجازات قرار گیرند.
اینها حقوق بشر جهانی است که رژیم ایران به آن ملتزم است.»
منبع: توییتر هدر نائورت: ۵ مرداد ۱۳۹۷- ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸

https://twitter.com/statedeptspox/status/1022948620407062528
We condemn the Iranian regime’s sentencing of peaceful student demonstrators to jail. Students should not be punished for expressing their opinions through peaceful demonstration. These are universal human rights that #Iran has an international obligation to respect.

گفتنی است که:
صدور احکام ظالمانه برای دانشجویان دستگیر شده در قیام سراسری دیماه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است و قضائیه جنایتکارحاکم برایران بدون هیچ شرمی احکامی برای دانشجویان صادر کرده است که تنها حکایت از هراس و وحشتش از ادامه اعتراضات و تجمعات دانشجویی می باشد.
آخرین حکمی که صادرکرد درمورد یک دانشجوی ۱۹ساله حقوق به نام زانیار احمدی نیاز می باشد که فرزند یک وکیل است.
حسین احمدی‌نیاز که وکالت فرزندش را برعهده دارد، اعلام کرد:«دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی حکم هشت سال حبس تعزیری را برای زانیار صادر کرده است».

وی گفت: فرزندش در اعتراضات مردمی دی‌ماه سال گذشته بازداشت و سپس با تودیع وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت از بازداشت آزاد شده بود.

همچنین خانم رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریزبه ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای علی قدیری از دانشجویان دانشگاه تبریز به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
از آنجایی که دانشجویان بازداشت شده قیام دیماه درمقابل همه شکنجه وزندان و شلاق مقاوم تر ازقبل به مبارزاتشان ادامه دادند و تسلیم نشدند و هیچ ارعابی آنان را از ادامه مسیر بازنداشت حرص وکین آخوندها بیشتر شده و به این روند ظالمانه ادامه می دهد.
اما واقعیت این است که تنها راه حل ادامه اعتراضات و تجمعات دانشجویی است که منجر به عقب نشینی حکام جانی خواهد شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید