ایران-دانشجویی- فیلمی از اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه چمران نسبت به وضعیت سرمایشی خوابگاه

0
676

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۸-ایران-دانشجویی- فیلمی از اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه چمران نسبت به وضعیت سرمایشی خوابگاه

دانشجویان شعار می دادند مسول بی کفایت نمیخوایم نمیخوایم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید