در ۲۳دسامبر ؛سی وپنج سال قبل ازمیلاد ؛مسیح نخستین کتاب طنز منتشرشد

0
831
در ۲۳دسامبر ؛سی وپنج سال قبل ازمیلاد
در ۲۳دسامبر ؛سی وپنج سال قبل ازمیلاد ؛مسیح نخستین کتاب طنز منتشرشد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲-در ۲۳دسامبر ؛سی وپنج سال قبل ازمیلاد ؛مسیح نخستین کتاب طنز منتشرشد
نخستین کتاب طنز منتشرشد
انتشار اولین کتاب طنز
۲۳دسامبر ۳۵سال قبل از میلاد مسیح:
کتاب طنزها، تألیف شاعر و فیلسوف رومی، کوینتوس هوراتیوس فلاکوس در روز ۲۳دسامبر سال ۳۵ پیش از میلاد در شهر رم به صورت نسخه های متعدد دستنویس انتشار یافت.
این اثر که نسخه‌یی از آن تاکنون باقی مانده است ، نخستین مجموعه طنز به صورت نظم و نثر در تاریخ است.
نویسنده‌ی این کتاب، بنام هوراتیوس به عنوان پدر طنز در تاریخ بشمار میآید، و واژه طنز در زبان های اروپایی، از عنوان کتاب او گرفته شده است . وی در جوانی برای تحصیل فلسفه به یونان رفت.
طنزهای او مضمونی فلسفی و سیاسی دارد. گفته میشود از آن پس بود که طنزنگاری، حاوی نقد سیاسی و اجتماعی شده است.
نیچه فیلسوف بلند آوازه آلمان و نویسنده کتاب چنین گفت زرتشت در باره هوراس گفته است: لذتی که از خواندن طنزهای هوراس و قطعات او و نیز غزلهایش احساس می شود از هیچ شعر دیگری به دست نمی آید. اشعار و گفته های هوراس و مفاهیم انها کهنه شدنی نخواهد بود. باید این اشعار و طنزها را به همان گونه که خود او می خواند بخوانید تا لدت ببرید؛ اهسته، شمرده و کلمه به کلمه. به نوشته نیچه، وقتی که یک فیلسوف شعر بگوید، این شعر جاویدان خواهد ماند و عمر زبانی را هم که به آن این اشعار گفته شده پایدار خواهد گردانید.
هوراس در سال ۶۵ پیش از میلاد به دنیا آمد هشت سال پیش از میلاد در ۵۷ سالگی در گذشت.
با این که هوراس در اشعار و طنزهایش سنای روم، ثروتمندان و حتی امپراتور اوگوستوس را مورد انتقاد قرار داده هزینه دو کتاب (دوم و سوم) را سنای روم و هزینه کتاب چهارم را اوگوستوس پرداخت کرده بودند.
هوراس که معاصر سه شاعر و نویسنده رومی؛ ویرجیل، واریوس و ماسه ناس بود در شبهای شعر که برای نخستین بار دایر شده بود طنزها و اشعار خود را می خواند و شهرت اولیه او از آنجا برخاست.
در ۲۳دسامبر ؛سی وپنج سال قبل ازمیلاد ؛مسیح نخستین کتاب طنز منتشرشد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید