ایران-وبلاگ-مهر آمد …اما باز هم برای همه کودکان کار نیامد

0
1469
مهر آمد ...اما باز هم برای همه کودکان کار نیامد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۴-مسولیت این نوشته توسط نویسنده است. مهر آمد …اما باز هم برای همه کودکان کار نیامد
چشمان پر از سئوال‌شان به دستان من و شما خیره شد و تنها رویای زندگی شان یعنی رفتن به مدرسه که می توانست واقعیت داشته باشد ناکام ماند.
هدایت الله، نرگس، فرهاد، رحمان و بقیه هم چنان در میان زباله ها شادی های کودکانه خود را جستجو خواهند کرد تا کاغذها و مقواها را برای بازیافت مداد و دفتر و کتاب جدا کنند و کودکان دیگر مداد و دفتر داشته باشند.
رنج تبعیض و حسرت بودن در کلاس درس آنقدر برای کودکان دردناک است که با هیچ واحدی قابل اندازه گیری نیست. مایه شرم بشر است که کمترین‌حق کودکان با‌ چرتکه اما و اگر کم فروشی شود و رویاهای کودکانه شان به مصلحت اندیشی و سیاست سپرده شود.
اول مهر آمد
چشمانم در اشتیاق رویای مدرسه به خواب نمی رود
بیدار خواهم ماند تا صبح
و به آنان که مدرسه می روند لبخندخواهم زد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید