ایران-گارد ضد شورش برای مقابله با تظاهرات مردم بانه

0
1172
گارد ضد شورش برای مقابله با تظاهرات مردم بانه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۴-رژیم در مقابله با تظاهرات مردم بانه گارد ضد شورش را به خیابان ها اورد
روزسه‌شنبه۱۴شهریورماه۱۳۹۶ رژیم در هراس از گسترش تظاهرات و اعتصاب مردم بانه که در اعتراض به کشته شدن ۲کولبرتوسط پاسداران مرزی صورت گرفته بود، گارد ضد شورش را به خیابان‌های بانه گسیل داشت. این ماموران سرکوبگر در مقابل مردم خشمگین که در حال تظاهرات بودند صف بستند و از حرکت آنها به زور جلوگیری می‌کردند. کف خیابان از سنگ‌های پرتاب شده توسط مردم به سوی این جانیان پوشیده شده بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید