۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه قم نسبت به کسربودجه ۴۵درصدی حقوقشان اعتراض کردند

0
431

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه قم نسبت به کسربودجه ۴۵درصدی حقوقشان اعتراض کردند

۴۰۰تن از دانشجویان دانشگاه قم نسبت به کسربودجه ۴۵درصدی حقوقشان اعتراض کردند
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس طالقانی قم به علت کسری ۴۵درصد ازحقوق دانشجویان اعتراض کردند این دانشجویان می گویند:
درحال حاضر ۱۰درصد در تعطیلات تابستان بدون ارائه خدمات هستیم و وضعیت خدماتی دانشجویان بسیار بد ا ست.
از این رو ۴۰۰تن از دانشجویان با امضای نامه ای خواستار رسیدگی به وضعیت این دانشگاه شدند
یکی از دانشجویان گفت:
ما ازمسیر طولانی مدت یکساعت طول میکشه بیاییم دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی یک سرویسی گذاشته ؛ اتوبوسی گذاشته

من از طولانی بودن صفهای غذا خجالت میکشم غذا بگیرم.

 نترسید نترسید

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید