یک هفته است به دانشجویان دانشگاه زابل نان نداده اند

0
464

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۵-یک هفته است به دانشجویان دانشگاه زابل نان نداده اند

دانشجویان دانشگاه زابل در روز ۲۵ فروردین ۹۸ در اعتراض به بی کیفتی غذا و نداشتن نان در سلف سرویس سینی هایشان را مقابل سلف سرویس شان روی زمین چیدند.
یکی از دانشجویان درکلیپی که پر کرده است می گوید:
یک هفته است نان به ما نمی دهند و می گویند مربا بخورید
چون با نانوایی مشکل دارند.
وضعیت معشیتی و صنفی در دانشگاه ها هر روز خرابتر می شود و دانشجویان بجای اینکه ذهنشان آسوده از مسائل استقراری و صنفی باشد وبه درس شان برسند باید زمانشان به پیگیری موضوعات صنفی بگذرد.

دانشجویان برانداز

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید