یک مناظره حکومتی دردانشگاه امام صادق و افشای غارتگریهای سپاه

0
913

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۹- یک مناظره حکومتی در دانشگاه امام صادق و افشای غارتگریهای سپاه

یک مناظره حکومتی در دانشگاه امام صادق و افشای غارتگریهای سپاه
این مناظره توسط کارگزاران حکومتی در دانشگاه امام صادق صورت گرفته است که درآن یک آخوند درجریان جنگهای باندی به چپاول و غارت سپاه اشاره می کند که باعث همه ضایعات و صدماتی که محیط زیست ایران را نابود کرده است سپاه می باشد.
این آخوند می گوید:قرارگاه خاتم‌النبیا آمده آب برده، از سرشاخه‌های دز برای قم، برای علما که ما باشیم، باهاش غسل می‌کنیم…
باهاش وضو می‌گیریم…
گندمینه ۵ هزار نفره، ۴ هزار نفرش به خاطر خشک کردن اون طرح سرشاخه‌های دز الان رفتن در گوشه‌های شهرک‌های حاشیه…شهر کرج گل‌فروشی می‌کنن…
فحشایی که از این به‌وجود میاد، خراب شدن خانواده که از این به‌وجود میاد، شما اینو می‌بینی؟
هور العظیم را خشک کردند،
ریزگردها را کردند در حلق ۴ میلیون نفر،‌ فارس یک گزارش دارد؟
تسنیم یک گزارش دارد؟ چرا؟
چون این سدها را سپاه ساخته
من ساختم؟

نقش مخرب سپاه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید