یک دانشجوی مهابادی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد

0
516
یک دانشجوی مهابادی
یک دانشجوی مهابادی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳-یک دانشجوی مهابادی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد

دانشجوی اهل مهاباد از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.
بنا به گزارش «هه نگاو» یک سازمان حقوق بشری ؛ نیروهای امنیتی درتاریخ ۳۰فروردین ۹۷ اطلاعات رژیم آخوندی به منزل پدری رضا رشید در شهر مهاباد حمله کرده و با زور وارعاب این دانشجو را باخود به نقطه نامعلومی برده اند

دانشجوی دستگیرشده که رضا رشید نام دارد فرزند عثمان می باشد
بە گفتە یک منبع موثق، ساکنین محلە پشت تپه بری شیلان مهاباد تلاش زیادی کردەاند تا از بازداشت این جوان دانشجو ممانعت بە عمل آورند، اما در نهایت و با اضافە شدن نیروهای لباس شخصی حکومتی رضا بازداشت شدە است.

اکنون پس از ۵ روز که از دستگیری این دانشجو می گذرد کماکان خبری از وضعیت او نیست .
شایان ذکراست که پس از قیام های سراسری در دیماه سال ۹۶
وزارت اطلاعات آخوندی دستگیری های کوری را در بین کلیه اقشار اجتماعی آغاز کرده است که بخصوص دربین دانشجویان کشور این بگیر وببند بیشتراست .
تعداد زیادی ازدانشجویان دستگیر شده اکنون درشرایط بلاتکلیفی بسر می برند
صادق قیصری در زندان تهران بزرگ در بلاتکلیفی است
محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در زندان تهران بزرگ محبوس است
سپیده مرادی در زندان قرچک ورامین
وده ها دانشجوی دیگر که در سیاه چالهای نظام جهل وجنایت بسر می برند.

واقعیت این است که

دانشجویان، دانش‌آموزان و دانشگاهیان نیز با آگاهی از بحرانهای درونی و بیرونی بزرگی که رژیم را محاصره کرده، دوران تازه‌یی از جنبش و کوشش مبارزاتی علیه این رژیم را آغازکرده اند.

یک دانشجوی مهابادی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد

یک دانشجوی مهابادی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید