یک دانشجوی مشهدی با نوشتن پلاکاردی حمایت خود را از تحصن معلمان اعلام کرد

0
547
یک دانشجوی مشهدی
یک دانشجوی مشهدی با نوشتن پلاکاردی حمایت خود را از تحصن معلمان اعلام کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۵-یک دانشجوی مشهدی با نوشتن پلاکاردی حمایت خود را از تحصن معلمان اعلام کرد

یک دانشجوی مشهدی با نوشتن پلاکاردی حمایت خود را از تحصن معلمان اعلام کرد
این دانشجوی شجاع در پی فراخوان خانم مریم رجوی در حمایت ا زمعلمان با نوشتن خواسته های خود از معلمان حمایت کرده و نوشته :
بعنوان یک دانشجو از اعتصاب معلمان زحمتکش کشورم حمایت می کنم.
جای معلم در کلاس درس است و نه زندان
معلم زندانی آزاد باید گردد
تحصن سراسر معلمان
مشهد ۲۵-۸-۹۷

یک دانشجوی مشهدی با نوشتن پلاکاردی حمایت خود را از تحصن معلمان اعلام کرد
 اعتصاب سراسری معلمان

تحصن معلمان آزاد کشور در دور دوم که در روزهای ۲۲و ۲۳ آبان ماه برگزار شد شکوهی دیگر از اتحاد این قشر آگاه و زحمتکش از خود نشان داد و همچنین هراسی به جان آخوندهای ضدبشری که حق مردم ایران را به یغما برده اند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید