یک دانشجوی دختربسیجی شکست ۴۰ساله در دانشگاههای ایران را اذعان کرد

0
632
یک دانشجوی دختربسیجی
یک دانشجوی دختربسیجی شکست ۴۰ساله در دانشگاههای ایران را اذعان کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۹-یک دانشجوی دختربسیجی شکست ۴۰ساله در دانشگاههای ایران را اذعان کرد

یک دانشجوی دختربسیجی

همانگونه که شاهد هستید رسانه های ملایان سخنرانی یک دختر بسیجی در حضور خامنه ای را در بوق وکرنا کرده اند که یک دانشجو انتقادات خود را روبه خامنه ای در آزادی کامل بیان کرده است .
یعنی که ما دراین جامعه آنقدر آزادی داریم که رودر روی دیکتاتور حرفهایمان را می زنیم.
ماجرا ازاین قرار است که عده ای دانشجوی بسیجی دختروپسر که دستچین شده هم هستند دریک مهمانی افطاری با خامنه ای ملاقات داشتند .
دراین برنامه یک دانشجوی دختر بسیجی به نام سحر مهرابی با خواندن متنی روی اعتراضات و وضعیت خراب دانشگاه انگشت گذاشت و راهکار داد .
به واقع که آش آنقدر شورشده که همین دانشجوی بسیجی هم می گوید:
آقای خامنه ای دانشگاه حالش خوب نیست
نگران نفس تنگه‌های طولانی مدت دانشگاه، حال دانشگاه خوب نیست.
از برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشگاه خبر دارید.
از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلندمدت برای برخی ازآنها خبر دارید.
از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید.
از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالبا هم فکر و هم نظر امکان تشکل یابی داشته‌اند و مابقی نهادهای دانشجویی از شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، هنوز اتحادیه ندارند خبر دارید.
از سخت گیری‌ها و تنگ نظری‌ها خبر دارید.
که اگر خبر نداشتید مکرر در مکرر از لزوم برخورد سهل گیرانه با دانشجویان نمی‌گفتید.
اما متاسفانه مسوولان همچنان توصیه‌های شما را شنیده، اما عمل نمی‌کنند.
در چنین فضایی آزاد اندیشی تنها بخشنامه‌ای است که سالهاست توسط مسوولان ابلاغ شده.
اما اصل نظر جناب عالی، در حد یک ایده باقی مانده است.
حذف و طرد، نه تنها به فضای سیاسی اجتماعی دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه ازطریق سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه نیز صورت می‌پذیرد.
اعمال سیاست‌های تجاری سازی آموزش و خدمات رفاهی و یا ساده‌تر بگویم ایده‌ی «دانشگاه خودش باید پولش را در بیاورد»، منجر به محرومیت طبقات فرودست از حق آموزش عالی رایگان شده است.
اما چه باید کرد؟ در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟
نمی‌توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه کلید بود.
شاه کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.
باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط چند اصل آن.
راهکار، احیای قانون اساسی –قانون اساسی با تمامی اصول آن- است.

اینها حرفهای یک دانشجوی بسیجی است که اتفاقا ازفیلتر هم عبورکرده
اما وای به حال واقعیت !!
به راستی چرا دراین شرایطی که دانشجو و دانشگاهی از فرط مشکل و تضاد ومعضل فریادش به آسمان بلند است یکباره یک بسیجی با خواندن بیانیه ای دم از مشکل دانشجویان می زند ؟
علت را درکجا باید یافت ؟
این بحث پیشینه ای ۴۰ساله دارد .
از همان سال ۵۸ که خمینی دانشگاه را به خاک وخون کشیدو با کودتای فرهنگی دانشجویان را کشتار کرد و کلیه دفاتر نیروهای مترقی را در دانشگاه ها بست ؛ یک هدف را دنبال می کرد قبضه کردن دانشگاه توسط حوزه
زیرا که تاریخا توان پاسخگویی به دانشگاه و مطالباتش و دیدگاهش را نداشت .
زیرا که می دانست دانشگاه های ایران معبد و محراب آزادی اند وجنبش دانشجویی درایران قدمت دارد !
زیرا که می دانست دانشجوی آگاه ایرانی را نمی تواند به بند کشد!
با کشتن و اعدام دانشجویان مبارز در سال ۶۰و ۶۱
با زندانی کردن دانشجویان مبارز ومجاهد وبا قتل عام دانشجویان در سال ۶۷
با به راه انداختن بسیج دانشجویی در دانشگاه ها که اعضای آن ازسپاه و حوزه علمیه تشکیل شده بود
با گماردن تمامی ارکان دانشگاه از سپاه وبسیج
گماردن هیئت علمی دانشگاه از نفرات بسیجی مثل علیرضا زاکانی ؛ داوودگودرزی؛‌ مردانی ووو
گماردن ارگانهای امنیتی مانند بسیج و حراست و کمتیه انظباطی و وزارت اطلاعات در دانشگاه ها
تنها یک هدف را دنبال کردبه قبضه درآوردن دانشگاه ها ؛ ولی آیا موفق بود؟
نه ؛ هرگز زیرا که در دانشگاه های ایران
باهمه بگیروببندها حتی دانشجویان سهمیه ای که با رانت های حکومتی و جانباز وبسیجی هم که وارد دانشگاه شده بودند دربرابر خودش قد علم کردند وبه مخالفت باسیاستهای ضد علم ودانشگاه و تبعیض آخوندها ؛‌پرداختند .
و حالا پس از ۴۰سال تحمیل و آزادی کشی در دانشگاه همان دانشجویان بسیجی خودش هم مجبورند که دربرابرش حتی فرمی بیانیه ای تنظیم کرده وبخوانند ورودرو به ارتجاع بگویند که سیاستهایت دردانشگاه پس از چهل سال شکست سختی خورده است درواقع این شکست ایدئولوژی ارتجاعی وعقب مانده ای است .
در دنیای نوین امروز دیگر کسی آن را برنمی تابد و محکوم به فنا ونابودی است.
ودر واقع درطی ۴۰ سال حکومت ننگین خود در دانشگاه ها نه کاری ازپیش برد ونه در کیفیت دانشگاه های ایران نسبت به عصرارتباطات تحولی چشمگیر ایجاد کرد ؛ دانشگاه های ایران نسبت به دانشگاه های دنیا بسیار عقب مانده هستند .
برای آینده دانشجویان درایران هیچ برنامه ریزی درستی وجود ندارد زیرا ؛ این رژیم بدلیل ماهیت عقب مانده و ضدتاریخی خود توان پاسخگویی به معضلات دانشجویان را ندارد و با دیدگاههای عقب مانده می خواهد دانشگاه ودانشجو را به بند بکشد
اما دانشجویان ما درمقاطع مختلف مانند قیام ۷۸ و ۸۸و ۹۶ نشان دادند که هرگز زیربار نرفته و نمی روند و پرچم مبارزه با واپسگرایی همواره نشان دادند.

یک دانشجوی دختربسیجی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید