یک دانشجوی دانشگاه ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد

0
848
یک دانشجوی دانشگاه ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد
یک دانشجوی دانشگاه ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۲-یک دانشجوی دانشگاه ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد

ابراهیم خالدی دانشجوی اهل سردشت که در دانشگاه ارومیه درس می خواند به « اتهام اقدام علیه امنیت ملی » به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم به وکیل این دانشجو ابلاغ شده است .
ابراهیم خالدی درپی اعتراضات وقیامهای سراسری و مردمی در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این دانشجو به بند ۱۳ زندان ارومیه منتقل شده است همچنین به ابراهیم خالدی ؛ اتهام توهین به مقدسات نیز زده شده است .
شایان ذکر است که موج دستگیریهای کور ؛ بعد ازقیامهای سراسری دیماه درایران به طرز وحشتناکی افزایش یافته است و بدون هیچ دلیل ومدرکی دانشجویان را به زندان می برند .
به گفته سران جمهوری اسلامی درجریان اعتراضات سراسری بیش از ۱۳۰دانشجو درسراسر ایران بازداشت شدند گ
تعدادی ازاین دانشجویان باوثیقه های سنگین آزاد شدند اما مجددا توسط نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات بازداشت شده اند مانند میکائل قلی راد که درجریانات قیام دستگیر شده بود اما با قرار وثیقه آزاد شد اما مجددا اورا بازداشت کردند .
خاطرنشان می شود که پیام این میزان بازداشت و ایجاد فضای امنیتی در دانشگاهها یک چیز بیشتر نیست :
ترس و وحشت ازقشر جوان وآگاه جامعه که همسو با اقشار مختلف مردم درجریانات قیام همبستگی خودش را با این حرکتهای اعتراضی مردمی اعلام کرد.

یک دانشجوی دانشگاه ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید