یک استادحقوق دانشگاه : قانون اساسی ایران اساساً با تبعیض خلق شده

0
361

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۶-یک استاد حقوق دانشگاه : قانون اساسی ایران اساساً با تبعیض خلق شده

یک استاد حقوق دانشگاه : قانون اساسی ایران اساساً با تبعیض خلق شده
محمد راسخ حقوق‌دان و پژوهشگر ایرانی و استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی و عضو پژوهشگاه علمی ابن‌سینا در این کلیپ از قانون اساسی غیر دمکراتیک و نابرابر نظام حاکم بر ایران می گوید:
– قانون اساسی ایران، در بطن و ذات خودش، نابرابری رو جای داده.
– قانون اساسی ایران اساساً با تبعیض خلق شده.
– در نظام حقوق اساسی ما، تنها برخی افراد اجازه سخن دارند.

اگر درکشور ما یک سنی یا یک غیر مسلمان بسیار ذیصلاح هم باشد هیچگاه نمیتواند رییس جمهور باشد این قانون اساسی دربطن وذات خودر نابراری را جای داده
چگونه میتواند فصل سوم رااجرا کنه برای اینکه قانون اساسی اساسا با تبعیض خلق شده

قانون اساسی باید منابع کشور منابع واحد مدنی و آزادی هارا توزیع موجه آزادی بکند
توزیع موجه آزادی مبتنی براصل برابری است
درنظامی که برخی اجازه سخن دارند.

آری این قانون اساسی چهل سال است که با تئوریزه کردن جنایت بر گرده مردم ایران نشسته است
چه زنان ومردان ووجوانانی که بخاطر همین قوانین ضد انسانی حاکم کشته نشدند وبه جوخه های تیرباران سپرده نشدند!

شایان ذکر است که گروهای سیاسی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران به علت غیر دمکراتیک بودن و مشخصا به علت اصل ولایت فقیه که دراین قانون اساسی درج شده بود به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای ندادند. وهمین امر باعث شد که از دور انتخابات ریاست جمهوری درسال ۵۸ حذف شوند.

اکنون اساتیدی که درهمین نظام بوده و از عناصر همین نظام اند به تبعیض حاکم براین قانون اساسی اذعان میکنند!!

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید