یکی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج شد

0
703
یکی از دانشجویان دانشگاه
یکی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۱-یکی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج شد

یکی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج شد
بدیع صفاجو دانشجوی مهندسی شیمی از دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به جرم بهایی بودن اخراج شده است.
این دانشجو هفت سال تحصیل کرده است و در دورانی که درحال گرفتن مدرک و پایان نامه خود می باشد باید با اخراج مواجه شود.
ازشروع سال تحصیلی جدید صدها تن از هموطنان بهایی تنها بدلیل عقایدشان ا زدانشگاه اخراج شده اند؛ همچنین اساتیدی که به جرم عقیده اکنون در زندان بوده یا اینکه از دانشگاه اخراج شده اند.

چندی پیش نیز یک دختر دانشجو از دانشگاه آزاد شهریار به جرم بهایی بودن اخراج شد وحال آنکه این نقض آشکار حقوق بشر می باشد
همه شهروند ان یک کشور از حقوق مساوی باید درتحصیل؛ آموزش؛ بهداشت برخوردارند .
نظام ضدبشری حاکم براین حق مسلم این انسانها را از آنان سلب کرده است.

اعتراض دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید