یاشارتوحیدی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزادکه توسط سپاه ربوده شده کجاست؟

0
746
یاشارتوحیدی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که توسط سپاه ربوده شده کجاست؟
یاشارتوحیدی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که توسط سپاه ربوده شده کجاست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۵-یاشارتوحیدی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که توسط سپاه ربوده شده کجاست؟

یاشارتوحیدی دانشجوی هوا فضا که توسط سپاه پاسداران ربوده شده کجاست ؟
یاشارتوحیدی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات تهران از روز ۲۰ خرداد ماه ۹۷ توسط ماموران سپاه بازداشت شده است
و بعد از تفتیش منزل ابتدا به دادگاه مقدسی و سپس به زندان اوین منتقل شد.
یاشار توحیدی با وجود گذشت دوهفته ازدستگیری اش هنوز هیچ تماسی باخانواده اش نداشته است .
خانواده این دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران بشدت درنگرانی هستند زیرا که ازمحل نگهداری فرزندشان اطلاعی دردست ندارند .
حتی با مراجعه به ارگانهای سرکوبگر نیز کسب خبر نکرده اند .

بیشتربدانیم:
شایان ذکراست که یاشار توحیدی درجریان اعتراضات وقیام سراسری دیماه ۹۶ نیز دستگیرشده بود وبه مدت هفت روز را دربازداشت بسر برده است.
اما آنچه که حائز اهمیت می باشد اینکه از علت این دستگیری خبر موثقی وجود ندارد.
موج جدید؛ دستگیری ها و بازداشت دانشجویان در نظام ضد بشری و ضدمردمی گسترش یافته است این بازداشتها و احکام سنگین و جابجایی دانشگاه ها چیزی به جز وحشت نظام از شورشها و قیامهای سراسری می باشد .
بردانشجویان مبارز است که با همبستگی واتحاد توطئه های بسیج و حراست دانشگاه را افشا و برملا کنند.

یاشارتوحیدی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که توسط سپاه ربوده شده کجاست؟
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید