یادی ازدراویش دانشجوی زندانی در زندان بزرگ تهران در فشافویه

0
467
یادی ازدراویش دانشجوی زندانی
یادی ازدراویش دانشجوی زندانی در زندان بزرگ تهران در فشافویه

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱-یادی ازدراویش دانشجوی زندانی در زندان بزرگ تهران در فشافویه

یادی ازدراویش دانشجوی زندانی در زندان بزرگ تهران در فشافویه

دراویش گنابادی روز پانزدهم بهمن۹۶ در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله از سوی ماموران امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه او در منطقه پاسداران تهران تجمع کرده بودند.
درپی این تجمع تعدادی از دراویش منجمله نعمت ریاحی بازداشت شدند.
از این رو دراویش در ۳۰بهمن ۹۶ مقابل کلانتری ۱۰۲ در خیابان پاسداران تجمع کرده و خواستار آزادی نعمت ریاحی شدند اما نیروهای سرکوبگر به گاز اشک آور و سلاح گرم یورش بردند که یک نفر از معترضین بشدت زخمی شد.

در ادامه این سلسله اعتراضات دراویش که از اقشار مختلفی بودند در محل زندگی قطب خودشان تجمع کردند که دربین آنان تعدادی از دانشجویان هوادار این قطب دراویش نیز حضور داشتند
منجمله محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه شریف
کسری نوری دانشجوی دانشگاه تهران
صادق قیصری دانشجوی دانشگاه ملی
سپیده مرادی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس که چندی پیش نیز از دانشگاه اخراج شده بود.
در این درگیری های صدها تن از دراویش بازداشت شده و به بازداشتگاههای وزرا ؛ خیابان شاپور منتقل شدند.
تعدادی از زنان درویش نیز به زندان قرچک ورامین و مردان نیز به زندان بزرگ تهران ( فشافویه ) برده شدند
به دنبال دستگیری خشونت بار دراویش و اعمال فشارهای غیرانسانی بر آنان در بازداشتگاه وزرا،گزارشهای متعددی از شکنجه و اذیت و آزار زنان درویش در زندان قرچک ورامین و مردان دراویش در بازداشتگاه ها منتشر شده است.
همچنین در زندان تهران بزرگ دانشجویان زندانی بسر می برند که چندین بار طی یکسال گذشته دست به اعتصاب غذا زدند.
کسری نوری و محمد شریفی مقدم به مناسبت سالگرد قیام دیماه ۹۶ مقاله ای از زندان ارسال کردند.
این دانشجویان دراعتراض به احکام ظالمانه ای که برایشان صادرشده مطقا در دادگاه حاضر نشدند
محمد شریفی به ۱۲ سال زندان
کسری نوری به ۱۲ سال
سپیده مرادی به ۵ سال زندان
صادق قیصری به ۷ سال زندان محکوم شده اند
اما این دانشجویان شجاع از مواضع خود کوتاه نیامده و بیدادگاه ها را به سخره گرفتند.
اکنون نیز در زندانهای قرون وسطایی نظام استبدادی حاکم بسر می برند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید