گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذای خشک خودشان را شروع کردند

0
919
اعتصاب غذای خشک
گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذای خشک خودشان را شروع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۱-گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذای خشک خودشان را شروع کردند

گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذای خشک خودشان را شروع کردند
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که بصورت وحشیانه ای مورد ضرب وشتم ؛‌قرارگرفته و سپس به زندان قرچک ورامین تبعید شدند ؛ پس از ۱۰ روز اعلام کردند که اگر به زندان اوین برگردانده نشوندو همچنین سهیل عربی به زندان اوین برگردانده نشود ؛ دست به اعتصاب غذای خشک خواهند زد و از امروز ۲۱ بهمن اعتصاب خودشان را آغازکردند

بیشتر بدانیم :
این دو زندانی سیاسی درپی اوچ گیری قیامهای مردمی و اعتراضات سراسری با دادن بیانه حمایت وهمبستگی خود را از این اعتراضات مردمی اعلام کردند ؛ اما درپی این اقدام آزادیخواهانه این دو زن شجاع نیروهای سرکوبگر زندان با ضرب وشتم هر دوی آنان را به زندان قرچک منتقل کردند و به اتهام اخلال در نظم زندان آنها را آزاردادند .
سهیل عربی و آرش صادقی نیز در اعتراض به این اقدام ضد انسانی دست به اعتصا ب غذا زدند .
عفوبین الملل نیز دریک درخواست فوری از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که هرچه زودتر آرش صادقی و گلرخ ایرایی و آتنا دائمی باید هرچه زودتر از زندان آزاد شوند
شایان ذکر است که آرش صادقی همسر گلرخ ایرایی در ادامه اعتصاب غذای خود و بدلیل وخیم بودن بیش ازحد وضعیت جسمی اش اعتصاب خودرا شکسته است اما همچنان به این اقدام شکنجه گران وسرکوبگران در انتقال گلرخ و آتنا معترض است .
اما سهیل عربی نیز بدلیل همین اعتصاب به زندان بزرگ تهران فشافویه منتقل شده و درشرایط بدی قرار دارد و چندین بارمورد ضرب وشتم قرارگرفته است .
این زندانیان به اتهام توهین به رهبران جمهوری اسلامی در بازداشت هستند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذای خشک خودشان را شروع کردند
گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذای خشک خودشان را شروع کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید