گزارش تکمیلی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به شهریه های اجباری

0
674
گزارش تکمیلی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران
گزارش تکمیلی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به شهریه های اجباری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۵-گزارش تکمیلی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به شهریه های اجباری

روز گذشته دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به شهریه های اجباری برای دروس جبرانی تجمع اعتراضی کردند

دانشجویان دانشگاه تهران ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴ مهر سال جاری در مقابل دفتر مدیریت دانشگاه تهران درحالیکه پلاکاردهایی دردست شان بود تجمع کردند
دانشجویان می گفتند:
دانشگاه می خواهد کمبود مالی خودش را با خالی کردن جیبهای ما جبران کند.
برروی پلاکاردهایی که در دست دانشجویان بود این شعارها نوشته شده بود:

-فرار نخبه ها نتیجه قدرنشناسی وبی احترامی
تجمع برای حذف مصوبه اخذ شهریه دروس جبرانی از دانشجویان روزانه
– حراج اعتماد دانشگاهی با اخذ شهریه از دانشجویان روزانه
-نه با اجبار گذراندن دروس لیسانس به نام دروس جبرانی
-کاهش پرسنل؛ افزایش بهره وری و فن آفرینی راهکار جبران کمبود مالی دانشگاه
-پول زورهرگز!

گزارش تکمیلی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران

شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه تهران ازروزسوم تا یازدهم شهریور ماه سال جاری نیز نسبت به شهریه های دروس جبرانی اعتراضات و تجمعاتی داشتند اما همچنان این تضاد لاینحل باقی مانده است.دانشجویان نیز اعلام کرده اند تا پاسخ نهایی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

گزارش تکمیلی از اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به شهریه های اجباری
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید