گزارشی تکمیلی از تظاهرات روزسوم دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

0
652

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۸-گزارشی تکمیلی از تظاهرات روزسوم دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

دانشجویان درحال راهپیمایی شعار میدادند:
مدیربی کفایت ترک محل خدمت
مدیربی کفایت ترک محل خدمت
سومین روز تجمع دانشجویان تربیت مدرس
روز سه شنبه ۲۸ فروردین۹۷ تجمع دانشجویان تربیت مدرس در اعتراض به عدم شفافیت در بودجه و هزینه ها وارد سومین روز خود شد.
دانشجویان شعار می دادند:
صندلی حیا کن معاون رو رها کن
دانشجو برپا خیر، فریاد آر، بغض فروخورده را
بیشتربدانیم:
دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس
روز دوشنبه ۲۷ فروردین۹۷ گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای دومین روز متوالی در اعتراض به سیاست های کارگزاران رژیم در این دانشگاه و اجاره دادن امکانات دانشگاه به بخش خصوصی دست به تجمع اعتراضی زدند.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران تظاهرات واعتراضات خودرا ازروز ۲۶فروردین آغازکردند.

روز یکشنبه ۲۶ فروردین۹۷ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به سیاست گذاری های کارگزاران رده بالای دانشگاه و علی الخصوص معاون دانشجویی، محمدرضا اصلاحچی تجمع و اعتراض کردند.
دانشجویان خواستار شفافیت در بودجه و هزینه های دانشگاه هستند. آنها می گویند امکانات و بودجه دانشگاه در اثر سوءمدیریت هئیت رئیسه اتلاف شده و به درستی صرف نمی شود.
دانشجویان همچنین به تخلیه غیرقانونی خوابگاه ها، اجاره امکانات دانشگاه ( سالن ورزشی، استخر و…) به نهادها و اشخاص خارجی و مسائلی از این دست که در اثر همان سوء مدیریت و نگاه تجاری و بنگاه دارانه کارگزاران رژیم در دانشگاه حاصل شده است، اعتراض دارند.
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، حمایت خود از این اعتراضات را اعلام کرده است.
دانشجویان شعار میدادند:
دانشجوی آواره آسایش هم نداره
فریاد دانشجویان تربیت مدرس: دانشجو برپاخیز؛فریاد آر ؛ بغض فروخورده را
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران نقش دانشجوی متعهد را به خوبی ایفا کرده اندو فریاد حق طلبانه همه دانشجویان ایرانی را که درطی چهاردهه درگلوها خفه شده است را می خواهند زنده کنند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید