گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران

0
957

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران

گزارشی تکمیلی از تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران
امروز ۱۰دی ماه ۹۷ تجمع دانشجویان دانشگاه تهران درحمایت از فراخوانی که دراعتراض به کشته شدن ده دانشجو داده شدشکل گرفت.
درسقوط اتوبوسی در دانشگاه علوم و تحقیقات ۱۰ دانشجو کشته شدند این تجمع در اعتراض به سهل انگاری و ناکارآمدی سران نظام می باشد
ماموران اطلاعات نظام و نیروهای سرکوبگر در صحنه حضور دارند و مبادرت به دستگیری و بازداشت دانشجویان داشتند که با تهاجم ولش کن ولش کن دانشجویان مواجه شدند
در مقابل دانشجویان لباس شخصی های وزارت اطلاعات حضور دارند.
اما شعار ماهمه باهم هستیم
و بترسید بترسید ماهمه باهم هستیم دانشجویان مانع اقدامات آنان شده است.

 

شروع تجمعات دانشجویان علوم تحقیقات
شعارهای دانشجویان مقابل دانشگاه تهران استعفا استعفا
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید