گزارشی از برگزاری چهارشنبه سوری سال ۹۶ درسراسرایران

0
543

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۲-گزارشی از برگزاری چهارشنبه سوری سال ۹۶ درسراسرایران

جشن چهارشنبه سوری امسال درحالی درایران برگزار شد که مردم بپاخاسته هنوز در ادامه واستمرار قیام دیماه ۹۶ به دنبال مطالبات خود هستند .
فضای حاکم درایران برای برگزاری این روز باستانی تبدیل چهارشنبه سوری به قیامهای سراسری بود ه وهست
ازاین رو درتمامی شهرها مردم دسته دسته درکوچه هاو خیابانهای شهرهای خود تجمع کرده و با برپا کردن آتش وزدن ترقه به جشن وپایکوبی برخاستند
همزمان جوانان پرشور بادادن شعارهای
مرگ بردیکتاتور
وسوزاندن عکسهای سران جمهوری اسلامی اعتراضات خود رانشان دادند .
دراین گزارش به بخشهایی از این جنگ وگریز می پردازیم:
درتهران درمیدان صادقیه جوانان سطل های زباله را به آتش کشیدند.
درخیابان جیحون وهاشمی سطل های زباله به آتش کشیده شد
درتبریز جوانان پرشور با نیروهای سرکوبگران رودررو شدند .
درساوه شهر تبدیل به یک شهر جنگی شده بود.
درمشهد مردم شعار مرگ بردیکتاتور سر دادند
در اندیمشک در مراسم چهارشنبه سوری خیابان به تصرف جوانان در آمد .
درخرم آباد آتش زدن عکس خامنه ای توسط مردم انجام شد.
در دورود یکان ضد شورش بامردم درگیر شدند
در اصفهان شعار : مرگ برخامنه ای داده شد.
درشهر رشت شهرک حمیدیان تبدیل به شهر جنگی شد.
درقم جوانان به ماشین آتش نشانی مواد منفجره پرتاب کردند .
درقم همزمان جوانان به آتش زدن لاستیک درخیابان مبادرت کردند .
درسنندج آتش بازی و یک چهارشنبه سوری مفصل توسط مردم انجام شد.
درکرمانشاه مردم وجوانان غیور شعار : نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم سر دادند .
درتهران شعار مرگ بردیکتاتور
دربهبهان سوزاندن عکسهای دیکتاتور انجام شد.
درکرج شعار : مرگ بردیکتاتور
دراهواز شعار : تودیکتاتور من آرش ؛ آتش جواب آتش
درتهران خیابان جمهوری شعار مرگ برخامنه ای
درتهران شعار آتش جواب آتش
درمجموع در اکثرشهرهای میهن جشن چهارشنبه سوری با شور و شوقی وصف ناپذیر و در شکلی قیام گونه برگزارشد .
همه این اقدامات حاکی ازاین است که با وجودیکه نظام تلاش کرده بود با چیدن نیروهای امنیتی مانع اجرای این جشن ملی شود اما مردم با هرشکل ووسیله ای درهرزمان و هرمکان و در اشکال مختلف اعتراضات خود رانشان دادند.

گزارشی از برگزاری چهارشنبه سوری سال ۹۶ درسراسرایران

https://youtu.be/l-gIdBtTEA4
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید