گزارشی از اعتراضات دانشجویان در تابستان ۹۷

0
652
اعتراضات دانشجویان در تابستان
گزارشی از اعتراضات دانشجویان در تابستان ۹۷

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۱۵-گزارشی از اعتراضات دانشجویان در تابستان ۹۷

باوجود اینکه ظاهرا درتابستان کلاسهای دانشگاه تعطیل بود اما آنچه که چشمگیر بود نقش و حضور دانشجویان متعهد ومبارزی بود که سنگر دانشگاه و سنگر آزادی را ترک نکردند.
در این مدت دانشجویان همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند .
منجمله اعتراض دانشجویان
روز دوشنبه ۸مرداد ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به قطعی آب تجمع کرده و اعتراض کردند.
تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیردرتاریخ پنجم مرداد ۹۷ نسبت به احکام ظالمانه قضایی که برای دانشجویان صادر شده است.
این درگیری در مقابل دانشکده مهندسی پلیمر صورت گرفت.
بسیجیان وحشی دراین تجمع به دانشجویان حمله ور شده وآنان رامورد ضرب وشتم قرار دادند.
همچنین دانشجویان نسبت به انتقال دانشکده های دانشگاه آزاد تهران مرکز اعتراض داشتند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
روز پنجشنبه ۱۴ تیر ۹۷جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به احکام صادر شده از سوی قضاییه آخوندی علیه دانشجویان دست به تجمع زدند.

۶۸تشکل دانشجویی به حکم قضایی فرشته طوسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اعتراض کردند.
به بخشهایی ازاین بیانیه می پردازیم:
«با قامتی سرافراز گرچه شلاق‌خورده، مجروح و حبس‌کشیده ایستاده‌ایم»

دانشجویان مبارز و متعهد نیز حمایت خودشان را از اعتصاب کامیونداران اعلام کرده و بیانیه صادر کردند.
دانشجویان دانشگاه گیلان دربیانیه خود نوشتند
ما تنها راه نیل به خواسته هایمان را اعتصاب و اعتراض می دانیم.
درمقابل پلیدترین و جلادترین دژخیم قرن چاره فقط فریاد زدن است وفریاد شما هم اعتصاب وسیع و گسترده در سراسر ایران است.

ما جمعی از دانشجویان هزمزگان از اعتصاب کامیون داران تهران وسایر شهرهای ایران حمایت می کنیم.
رژیم منفور آخوندی به سرکردگی خامنه ای جنایتکار و حامی تروریست بدلیل قیام مردم دراکثر شهرهای ایران و اعتصاب کامیونداران دربیش از ۸۵ شهرایران و ۲۷ استان عرصه را برخود تنگ دیده و غرق در بحران درلجنزار خود دست و پا میزند و اقدام به تهدید علیه کامیونداران شریف میکند که این نشاندهنده پیروزی های پی درپی مقاومت می باشد و اینکه کامیونداران شریف باایستادگی خود پوزه رژیم را به خاک مالیده اند.

آری این ها نشان دهنده نقش دانشجویان و اصالت دانشجوی ایرانی است که در برابر ظلم وستم و استبداد دینی دراین چهار دهه کوتاه نیامده وایستاده است
دانشگاههای ایران ملتهب و سوزان است این همان وحشتی است که به جان حکام تهران افتاده است.
که بدانند دیگه تمومه ماجرا!

گزارشی از اعتراضات دانشجویان در تابستان ۹۷
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید