گزارشی از استمرار اعتراضات کشاورزان اصفهان

0
570

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۴-گزارشی از استمرار اعتراضات کشاورزان اصفهان

دشمن ما همین جاست الکی میگن امریکاست
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان میدان خوراسگان
جمعه ۲۴فروردین۹۷ – کشاورزان معترض اصفهانی در حال تجمع در فلکه خوراسگان هستند.
وحوش سرکوبگر تا ساعت ۸ و۴۵ دقیقه صبح با ۵ دستگاه اتوبوس مجهز به آب پاش وتفنگهای گاز اشک آور وارد پارگینگ کردآباد شدند.
تجمع کشاورزان دهستان شاتور
روز جمعه ۲۴ فروردین۹۷ کشاورزان اصفهان در دهستان شاتور نیز در اعتراض به ندادن حقآبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها با اسم بردن از چند تن از کارگزاران رژیم شعار می دادند: مرگ بر چهار خائن آب فروش

توضیح: دهستان شاتور از جنوب به جاده اصفهان _ورزنه، از شرق به روستای قمشان و از غرب به روستای سکان محدود می گردد.
دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست
روز جمعه ۲۴ فروردین۹۷ کشاورزان دهستان شاتور (اصفهان) در راهپیمایی خودشان به سمت خیابان جی (نزدیک چهارراه اریسون) شعار می دادند:
دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست
این شعار را اساسا زنان شرکت کننده در تظاهرات می دادند.

تحصن کشاورزان و اقامه نماز
روز جمعه ۲۴ فروردین۹۷ مردم و کشاورزان متحصن پس از راهپیمایی؛ هنگامی که در برابر گله نیروهای سرکوبگر انتظامی قرار گرفتند؛ در مقابل نیروهای سرکوبگر انتظامی بدون اینکه هیچ اعتنایی به تهدیدات و عجز ولابه های عوامل رژیم برای متفرق شدن؛ اقدام به اقامه نماز کردند.

گزارشی از استمرار اعتراضات کشاورزان اصفهان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید