گردهمایی دانشجویان ؛ کارگران و معلمان مقابل مجلس به مناسبت روزکارگر

0
412

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۱-گردهمایی دانشجویان ؛ کارگران و معلمان مقابل مجلس به مناسبت روزکارگر

گردهمایی دانشجویان ؛ کارگران و معلمان مقابل مجلس به مناسبت روزکارگر
درروز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸ عده زیادی از دانشجویان معلمان و کارگران در بزرگداشت روزجهانی کارگر مقابل مجلس نظام تجمع کرده و شعار اتحاد اتحاد سردادند.در این تجمع ماموران سرکوبگر امنیتی حمله ور شده و تعدادی را دستگیر کردند
خبرهای تکمیلی متعاقبا درج خواهد شد.

شعارهای دانشجویان

پس ازدستگیری مردم توسط نیروی انتظامی مردم شعارهای بی شرف بیشرف ولش کن ولش کن سردادند

نان کار آزادی حق مسلم ماست

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید